fbpx

Kuidas muuta oma koolipäev liikuvamaks ja sportlikumaks?

Õpilased veedavad suure osa päevast koolis ja tuleb aina enam leida uusi lahendusi, et pikkade koolipäevade jooksul noorte kehalist aktiivsust ja liikumist tõsta. Kuid kuidas muuta koolipäevad sportlikumaks ja liikuvamaks?

Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituudi Liikumislabor on programmis „Liikuma kutsuv kool” kahe aasta jooksul koos kümne Eesti kooliga otsinud lahendusi, mis võimaldaksid õpilastel koolipäeva jooksul rohkem liikuda ning vähendaksid istuvat aega.

Koolidega koostöös on leitud mitmeid lahendusi ja ettepanekuid, näiteks:

  • Kooli reeglid ei keela liikumist ja jooksmist vahetunnis, kuid reeglid reguleerivad, mis ajal ja kus saab liikuda ja joosta. Leia ka oma koolis selline võimalus üles!
  • Pikemate vahetundide ajal on võimalus minna näiteks võimlasse või õue. Liigu ringi!
  • Õpilastele on liikumist toetavad vahendid vahetunnis kättesaadavad, näiteks pallid või muud vahendid. Mängimine on äge – ka vanemas vanuses!
  • Võimlas, aulas või õues toimuvad süsteemselt teemavahetunnid, näiteks tantsu-, takistusraja-, palli-, osavus-, koostöö- jm vahetunnid, mille kavandamisel on silmas peetud eri vanustes õpilasi. Vii ise mõni lahe tegevus läbi!
  • Õpilastele võimaldatakse aastaringselt käia õuevahetundides. Mine õue!

Kuidas tunnid liikuvamaks muuta?

  • Ainetunnis saab katkestada istumisaja ja teha liikumispause. Neid võivad läbi viia nii õpetaja kui ka õpilased.
  • Erinevaid aineid ja õppeteemasid saab siduda liikumise või õuesõppega.
  • Õpilastele saab anda võimaluse töötada tunnis kaasa näiteks püsti seistes või mujal kui laua taga istudes, samuti võimaldatakse liikumist rühmatööde, õpivahendite toomise jms käigus.

Liikuvust saab koolipäeva tuua ka läbi õpilaste loovtööde. Näiteks sisaldavad loovtööde teemad koolipäeva liikumisaktiivsust toetavaid teemasid, näiteks tantsuvahetund, liikumispausid tundides, liikumisrada koolis vms. Õpilastega koostöös on loodud täiendavaid liikumist toetavaid vahendid, näiteks meisterdatakse tehnoloogiatunnis lauatenniselauad, värvitakse keksukaste või valmistatakse takistusradasid.

Lisaks pakub Liikumislabori algatus noortele võimaluse viia ise läbi mänge ja tegevusi. Selleks on koolinoortel võimalus osaleda mängujuhtide koolitusel.

Ka Sinu kool võib liituda Liikuma Kutsuvate Koolide programmiga. Loe Liikumislabori kohta rohkem siit.

Koostatud TÜ Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituudi Liikumislabori allika põhjal

Artikli tõlkis ja toimetas noorteinfoportaal Teeviit tiim.

Skip to content