Kuidas arvutis kiirem olla?

25.03.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Kirja kirjutamisel kui ka numbritega arvutamisel saab arvutisse teavet sisestada peamiselt klaviatuuri kasutades. Kuid kas teadsite, et saate klaviatuuri kasutada ka arvuti juhtimiseks? Mõne lihtsa klaviatuurikäsu õppimine (juhised arvutile) aitab teil tõhusamalt töötada. Samuti on väga oluliseks oskuseks kiirkirja, 10 sõrme kirja ning pimekirja oskamine, sest need aitavad kaasa ka näiteks koolis õppetöös, kui on vaja tahvlilt konspekteerida.  

Üheks parimaks viisiks efektiivselt arvuti klaviatuuri kasutada on ära õppida pimekiri, sest nii on võimalik kiiremini trükkida ning see omakorda hoiab aega kokku. See tähendab seda, et klaviatuurile ei ole vaja vaadata ning võib trükkida kasvõi pimedas. Kiirkirja harjutamiseks on mitmeid erinevaid mooduseid. Näiteks on võimalik kiirkirja oskust harjutada siin: https://www.typingclub.com/sportal/program-3.game

Arvutiklaviatuurid on ehitatud nõnda, et iga sõrmega saaks vajutada mingeid kindlaid klahve nii, et käte kasutamine oleks kõige tõhusam. Pimekirja õppimise programmid ongi mõeldud selleks, et harjutajal oleks võimalik minimaalse vaevaga selgeks saada, kus mingid nupud on ja tekiks vilumus neid vajutada. Sisuliselt tähendab see, et kõigepealt näitab programm, millise sõrmega mis nuppe vajutada tuleks ja seejärel algab äsjaõpitu harjutamine.

Samuti aitab arvuti kasutamise kiirust tõsta erinevate kiirklahvide tundmine. Alljärgnevalt toome välja enamlevinud käsud, mida võiks teada, kui soovitakse olla arvuti kasutamisel kiirem.  Olemas on 5 erineva funktsionaalsusega klahvid: 

  • Tippimisklahvid (tärgid). Need klahvid hõlmavad samu tähe-, numbri-, kirjavahemärgi- ja sümboliklahve, mis on tavapärasel kirjutusmasinal.
  • Juhtklahvid. Neid klahve kasutatakse üksi või koos muude klahvidega teatud toimingute tegemiseks. Kõige sagedamini kasutatavad juhtklahvid on Ctrl, Alt, Windowsi logoga klahv Picture of the Windows logo key ja Esc.
  • Funktsiooniklahvid. Funktsiooniklahve kasutatakse teatud toimingute tegemiseks. Nendel on sildid F1, F2, F3 ja nii edasi, kuni sildini F12. Nende klahvide funktsionaalsus erineb programmiti.
  • Navigeerimisklahvid. Neid klahve kasutatakse dokumentides või veebilehtedel ringi liikumiseks ja teksti redigeerimiseks. Need hõlmavad nooleklahve ning klahve Home, End, Page Up, Page Down ja lisamisklahvi Insert.
  • Numbriklahvistik. Numbriklahvistik on käepärane numbrite kiireks sisestamiseks. Klahvid on rühmitatud plokki, nagu tavaline kalkulaator.

Toome teieni enamlevinud kiirkäsud, mis hõlbustavad arvutiga tööd:

Ctrl + XValitud üksuse lõikamine.
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)Valitud üksuse kopeerimine.
Ctrl + V (või Shift + Insert)Valitud üksuse kleepimine.
Ctrl + ZToimingu tagasivõtmine.
Alt + tabeldusklahv (Tab)Avatud rakenduste vahel liikumine.
Alt + F4Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine.
Windowsi logoga klahv  + LArvuti lukustamine.
F2Valitud üksuse ümbernimetamine.
F3Faili või kausta otsimine File Exploreris.
F4File Exploreris aadressiriba loendi kuvamine.
F5Aktiivse akna värskendamine.
F6Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine.
F10Menüüriba aktiveerimine aktiivses rakenduses.
PrtScnTervest kuvast kuvatõmmise tegemine ja selle kopeerimine lõikelauale. 
Windowsi logoga klahv  + SOtsingu avamine.
Ctrl + FOtsinguvälja valimine.
Ctrl + NUue akna avamine.
Ctrl + WAktiivse akna sulgemine.

Artikkel on koostatud Microsoft Support allikate ja Kartim veebilehe põhjal. Artikli kirjutas Teeviit vabatahtlike sisuloome tiimijuht Maris Praats.

Artikkel on avaldatud 2021. aastal

 

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend