fbpx

Kuidas arvutis kiirem olla?

Kirja kirjutamisel kui ka numbritega arvutamisel saab arvutisse teavet sisestada peamiselt klaviatuuri kasutades. Kuid kas teadsite, et saate klaviatuuri kasutada ka arvuti juhtimiseks?

Mõne lihtsa klaviatuurikäsu õppimine (juhised arvutile) aitab teil tõhusamalt töötada. Samuti on väga oluliseks oskuseks kiirkirja, 10 sõrme kirja ning pimekirja oskamine, sest need aitavad kaasa ka näiteks koolis õppetöös, kui on vaja tahvlilt konspekteerida.  

Üheks parimaks viisiks efektiivselt arvuti klaviatuuri kasutada on ära õppida pimekiri, sest nii on võimalik kiiremini trükkida ning see omakorda hoiab aega kokku. See tähendab seda, et klaviatuurile ei ole vaja vaadata ning võib trükkida kasvõi pimedas. Kiirkirja harjutamiseks on mitmeid erinevaid mooduseid. Näiteks on võimalik kiirkirja oskust harjutada siin: https://www.typingclub.com/sportal/program-3.game

Arvutiklaviatuurid on ehitatud nõnda, et iga sõrmega saaks vajutada mingeid kindlaid klahve nii, et käte kasutamine oleks kõige tõhusam. Pimekirja õppimise programmid ongi mõeldud selleks, et harjutajal oleks võimalik minimaalse vaevaga selgeks saada, kus mingid nupud on ja tekiks vilumus neid vajutada. Sisuliselt tähendab see, et kõigepealt näitab programm, millise sõrmega mis nuppe vajutada tuleks ja seejärel algab äsjaõpitu harjutamine.

Samuti aitab arvuti kasutamise kiirust tõsta erinevate kiirklahvide tundmine. Alljärgnevalt toome välja enamlevinud käsud, mida võiks teada, kui soovitakse olla arvuti kasutamisel kiirem.  Olemas on 5 erineva funktsionaalsusega klahvid: 

  • Tippimisklahvid (tärgid). Need klahvid hõlmavad samu tähe-, numbri-, kirjavahemärgi- ja sümboliklahve, mis on tavapärasel kirjutusmasinal.
  • Juhtklahvid. Neid klahve kasutatakse üksi või koos muude klahvidega teatud toimingute tegemiseks. Kõige sagedamini kasutatavad juhtklahvid on Ctrl, Alt, Windowsi logoga klahv Picture of the Windows logo key ja Esc.
  • Funktsiooniklahvid. Funktsiooniklahve kasutatakse teatud toimingute tegemiseks. Nendel on sildid F1, F2, F3 ja nii edasi, kuni sildini F12. Nende klahvide funktsionaalsus erineb programmiti.
  • Navigeerimisklahvid. Neid klahve kasutatakse dokumentides või veebilehtedel ringi liikumiseks ja teksti redigeerimiseks. Need hõlmavad nooleklahve ning klahve Home, End, Page Up, Page Down ja lisamisklahvi Insert.
  • Numbriklahvistik. Numbriklahvistik on käepärane numbrite kiireks sisestamiseks. Klahvid on rühmitatud plokki, nagu tavaline kalkulaator.

Toome sinuni enamlevinud kiirkäsud, mis hõlbustavad arvutiga tööd:

 

Ctrl + X Valitud üksuse lõikamine.
Ctrl + C (või Ctrl + Insert) Valitud üksuse kopeerimine.
Ctrl + V (või Shift + Insert) Valitud üksuse kleepimine.
Ctrl + Z Toimingu tagasivõtmine.
Alt + tabeldusklahv (Tab) Avatud rakenduste vahel liikumine.
Alt + F4 Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine.
Windowsi logoga klahv  + L Arvuti lukustamine.
F2 Valitud üksuse ümbernimetamine.
F3 Faili või kausta otsimine File Exploreris.
F4 File Exploreris aadressiriba loendi kuvamine.
F5 Aktiivse akna värskendamine.
F6 Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine.
F10 Menüüriba aktiveerimine aktiivses rakenduses.
PrtScn Tervest kuvast kuvatõmmise tegemine ja selle kopeerimine lõikelauale. 
Windowsi logoga klahv  + S Otsingu avamine.
Ctrl + F Otsinguvälja valimine.
Ctrl + N Uue akna avamine.
Ctrl + W Aktiivse akna sulgemine.

Artikli kirjutas Teeviit vabatahtlike sisuloome tiimijuht Maris Praats.

Skip to content