fbpx

Kuidas arendada tulevikutööks olulisi oskusi ja pädevusi?

Koostöö ja meeskonnatöö oskus

Teeviit meeskond kogus kokku ning  jagab mõtteid ja soovitusi, kuidas Sina noorena saaksid juba täna arendada tulevikutööks olulisi oskusi ja pädevusi. Kindlasti on see pikaajaline protsess ning kestab ka terve elu vältel, kuid alustada oleks hea juba täna.

 • Ole uudishimulik! Uuri meeskonna rollide, meeskonna- ja organisatsioonipsühholoogia kohta ning loe, kuidas olla hea meeskonna liige või hea juht.
 • Ole meeskonna liige! Ole erinevates organisatsioonides vabatahtlik, et õppida erinevate inimestega ja erinevates olukordades koostööd tegema.
 • Ole juht! Ole julge ning proovi olla näiteks mõnes väiksemas või suuremas organisatsioonis või projektis juhirollis, et näha meeskonnatööd teisest perspektiivist.

Suhtlemisoskus, sh eri kultuuride tundmine

 • Kasuta võimalusi! Mine näiteks välismaale vahetus(üli)õpilaseks, vabatahtlikuks või tööle, et õppida keelt, eri kultuure ning suhtlemisoskust. Võimalusi selleks on palju! Vaata, missuguseid võimalusi välismaale minekuks pakub näiteks YFU Eesti, vabatahtlik teenistus või Southwestern programm.
 • Praktiseeri ning õpi uusi keeli! Praktiseeri kindlasti oma inglise keelt, aga õpi ka uusi keeli. Selleks võid kasuta näiteks erinevaid mobiilirakendusi. Üks lihtsamaid rakendusi keele õppimiseks on Duolingo.
 • Õpi oma mõtteid selgelt edasi andma! Loe raamatuid, sest see arendab su eneseväljendamise oskust ning tegele ka väitlemisega, et õppida oma mõtteid argumenteeritult, selgelt ja julgelt edasi andma. Kui liigud palju ja tahaksid hoopis raamatuid kuulata, on Audible selleks üks mugavamaid variante.

Probleemide lahendamise oskus

 • Õpi parematelt ja kogenumatelt! Näiteks külasta töötubasid, kust räägitakse ebaõnnestumistest ja lahendusteedest, vaata näiteks Ted.com lugusid või kuula Ted Radio Hour’i taskuhäälinguid jms.
 • Tegutse ise! Nii vabatahtlikuna mõnes organisatsioonis või osaledes näiteks inkubaatorprogrammides algab kogu töö probleemide sõnastamisest. Osalemine ja ettevõtlikkus annab sulle võimalused probleeme lahendada ning suunavad sind mõtlema uutmoodi.
 • Õpi mõtlema ja tegutsema „kastist välja“! Selles võib aidata Memokraat või Edasi.org, aga ka kõik erinevad ideede genereerimise programmid.
 • Ka loovuse teadlik arendamine juba noores eas aitab tulevikus kergemini ideid genereerida ja probleemidele lahendusi leida. Näiteks proovi leida alati 2-3 võimalikku lahendust või selgitust, tegele loovate ülesannetega jms.

Kohanemisvõime ja õpioskus

 • Ole uudishimulik! Uuri ja loe uute trendide ja suundade kohta valdkonnas, mis sulle huvi pakub. Uusimatel avastustel aitavad silma peal hoida näiteks Novaator.
 • Ole iseseisev õppija! Võimalusi selleks on palju, näiteks youtube tutorials, tasuta materjalid ja koolitused.
 • Proovi uusi asju ja käi koolitustel! Nii arendada uusi teadmisi ja oskusi. Lisaks võid nii avastada endas andeid ja oskusi, millest sa teadlik ei olnud.

Analüüsi ja kriitilise mõtlemise oskus

 • Ole avatud uuele infole ja vaatenurgale, kuid analüüsi saadud infot ning tee vastavad järeldused.
 • Ole allikakriitiline! Kõik olemasolev info ei ole õige.

Tehnoloogia kasutamise oskus

 • Ole kursis erinevate tehnoloogiliste arengutega!
 • Osale huviringides, töötubades jne! Kasuta võimalusi õppida programmeerimist, robootikat jms. Palju huviringe ja koolituspakkumisi leiad oma kooli ja noortekeskuse kaudu, aga ka Noorteagentuuri lehelt, Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka piirkondlike rahvaülikoolide lehelt (näiteks Tallinna Rahvaülikool).

Tervikpildi kasutamise oskus

 • Ole uudishimulik, julge küsida ka lihtsaid ja esmapilgul elementaarseid asju.
 • Ole kursis trendide ja tulevikusuundadega oma valdkonnas.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit tiim.

Skip to content