fbpx

Kuhu pöörduda, kui oled sattunud vägivalla ohvriks?

Vägivald on igasugune tahtlik teise inimese vaimne, kehaline, või seksuaalne kahjustamine või sellega ähvardamine.

Vaimne vägivald on näiteks: oma tahtele allutamine, survestamine, eiramine, selgitusteta vaikimine, karjumine, ähvardamine, jälitamine, segamine, tülitamine, hirmutamine, alandamine, sõimamine, halvustamine, manipuleerimine.

Kehaline vägivald on näiteks: löömine, juustest tirimine, tahtlik müksamine, kinni hoidmine, peksmine, kägistamine, relva kasutamine.

Seksuaalne vägivald on näiteks: soovimatu seksuaalne tähelepanu, tahtevastane seksuaalne puudutamine, seksi pealesurumine, vägistamiskatse või vägistamine, laste seksuaalne väärkohtlemine.

Vägivalla alla võib liigitada ka kontrolliva käitumise, mis on  näiteks täielik kontroll ühistele ressurssidele ligipääsu üle, töötamise või edasiõppimise ärakeelamine, õiguste ära võtmine või piiramine seoses varade omamisega.

Mitte keegi ei pea kannatama vägivalla all! Kui sa märkad, et keegi kannatab, siis aita tal pöörduda abi saamiseks spetsialistide poole!

Kiiremates küsimustes pöördu või helista:

116111 Lasteabi infoliin, nii lastele, noortele ja täiskasvanutele. Tasuta, anonüümne ja 24/7

126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles) usaldustelefon

16106 ohvriabi telefon

1492 abitelefon vägivalda kogenud naistele

6314300 psühholoogilise kriisiabi telefon (tööpäeviti kl 9-20)

6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) emotsionaalse toe telefon (iga päev kl 19-07)

Uuri lähemalt:

Või pöördu nõustajate poole:

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit tiimi poolt.

Skip to content