fbpx

Kelle poole pöörduda, kui ma ei tea, mida oma eluga edasi teha?

Inimloomus on otsiv ja edasipürgiv. Arutelu iseendaga süvendab enamasti kõhklusi ega aita valikute korral otsustada. Sageli leidub väljapääs vestluses teise inimesega. Ühiselt arutledes, tegutsedes ja katsetades tekib säde ja huvi.

Kindel teadmine oma unistustest, soovidest, huvidest annab jõudu edasi liikumiseks. Saad teha valikuid, mis valmistavad Sulle rõõmu ja rahulolu.

Vahel aitab vabatahtlik töö aru saada, mida tahan edasi teha. Vahel on noorel vaja sattuda ise teisi juhendama, et mõista, mida ta tahab ja oskab kõige paremini. Vahel mõjub noorele silmi avavalt välismaal toimunud praktika või kursus. Kõike seda pakutakse tänases maailmas noortele üsna palju, sellised võimalused on ka Eesti noortel, sõltumata nende haridusest, elukohast ja majanduslikest võimalustest. 

Leia üles oma kodulähedane Noorte Tugila, helista, kirjuta või tule lihtsalt kohale (https://tugila.ee/tugilad/), meie rõõmsad ja sõbralikud töötajad oskavad noori alati aidata. 

Tallinna linnas on võimalik pöörduda ka Tallinna noorte tugiprogrammi “Hoog sisse”. Programmi põhitegevusteks on mitteõppiva või –töötava noorte leidmine, kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu. Täpsemat infot vaata siit: https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/hoog-sisse

Näide, kuidas olukorda võib lahendada

Noore lugu

Noor ema tundis muret, mis saab emapalga lõppemisel, et mida ta küll peaks edasi tegema. Koos Tugila töötajaga kaaluti tema võimekust tööl käia, edasi õppida ja ka perelisa planeerimine majandusliku seisukoha pealt sai läbi arutatud. Nüüd on noor ema enda jaoks leidnud „Tööta ja Õpi” programmi, mille raames saab üheaegselt õppida eriala ja samal ajal ka teenida palka.

Noorte Tugila noorsootöö spetsialist Eve-Liina, 2021. aastal.

Skip to content