fbpx

Katrina kogemuslugu: uued teadmised ja kogemused on need, mis inimest elus edasi suunavad

Noorteinfoportaali Teeviit aprillikuu teemaks on minu võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Sellega seoses oleme teinud intervjuu Katrina Nurmojaga, et teada saada tema kogemusest Eramus + noortevahetustega.

Kes oled, kus tuled, millega tegeled?

Mina olen Katrina ja tulen Tartust. Hetkel on mu peamine tegevus õppimine, õpin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kogukonnahariduse ja huvitegevuse erialal. Vabal ajal tegelen tantsimisega, kuid nüüd olen avastanud enda jaoks ka kõndimise ja jooksmise, et olla aktiivsem ning liikuvam. Uus eluolu on mind õpetanud, et pean ise leidma pidevalt erinevaid viise ja rohkem aega liikumiseks. Istuv eluviis ei ole kindlasti minu jaoks ning liikumine on väga oluline, et hoida enda füüsilist kui ka vaimset tervist.

Milline on olnud sinu kokkupuude noortevahetustega välismaal?

Ma arvan, et ma olen käinud neljas erinevas Erasmus + noortevahetuses, nii kahe-kolme aastaste vahedega. Lisaks noortevahetustele olen osalenud ka ühes Erasmus +  noorsootöötajatele mõeldud õpirändes. Esimene noortevahetus oli aastal 2012 kui osalesin Prantsusmaal ühes „Art of Expression“ projektis. Lisaks olen käinud mitmel korral Poolas ja Tšehhis ning osalenud ka Eestis ühes projektis grupijuhina. Enamik vahetusi on olnud Poolas, sest seal toimub palju erinevaid tänavatantsuga seotud projekte, mis on olnud mind suunav huvi.

Kuidas oled jõudnud nendeni? Mis on olnud nende noortevahetuste teemad?

Noortevahetustesse olen sattunud peamiselt tuttavate ja sõprade kaudu, sest nad teavad minu suurt armastust tantsu vastu. Muudel juhtudel olen ise otsinud selliseid projekte, mis mind väga huvitavad ja millest tahaksin ise rohkem teada saada, et selles vallas ennast rohkem arendada. Noortevahetuste teemad on olnud: demokraatia, urban kultuur, mitteformaalne õpe, tegevusõpe ja tants. Paljudes noortevahetustes on fookuses olnud ühiskond, et anda panus selle positiivsesse arengusse. Näiteks tooksin siinkohal välja erinevad koolitused ja töötoad kohalikule linnarahvale. Mulle väga meeldib, et nende projektide kaudu olen saanud võimalusi panustada iseendasse ja ka teistesse. Positiivsete muutuste ja arengu nägemine on mind motiveerinud ning inspireerinud Erasmus+ projektides osalema.

Milline roll on olnud Erasmus + noortevahetustel sinu jaoks?

Ma olen nende erinevate noortevahetuste kaudu saanud niivõrd mitmekülgseid teadmisi ja kogemusi. Mul on olnud võimalus osaleda nendes projektides nii noore, grupijuhi kui ka noorsootöötajana. Näiteks Eestis toimunud noortevahetusel osalemine andis mulle grupijuhi rollis olles väga meeldejääva kogemuse. Sain teisi juhendada ja tunda vastutust erinevates olukordades ning tegevusi jälgida kogu vahetuse jooksul. Noortevahetused on üleüldiselt võimaldanud mulle erinevaid võimalusi enese arendamiseks, aidanud mul osata märgata teisi ning mind ümbritsevat, suunanud mind eesmärke paremini seadma ning pakkunud erinevaid võimalusi koostööks. Kokkuvõtteks on need erinevad kogemused suunanud minu arengut ja aidanud mul kasvada selleks inimeseks, kes ma olen täna.

Milline on olnud sinu jaoks kõige tähtsam projekt/vahetus? Miks?

Ma arvan, et kõige tähtsamad olid kaks erinevat osaluskogemust. Esiteks noortevahetus, mis toimus Eestis. Selles projektis olin grupijuht ja mul oli vastutus Eesti grupi juhtimisel ning suunasin ka teiste riikide osalejaid. See kogemus õpetas mulle juhirolli, planeerimist ja täpsust ning seepärast pean seda oluliseks. Teiseks tooksin välja ka noorsootöötajate õpirände, sest need seitse päeva Tšehhis olid nii loovad ja õpetlikud, silmi avardavad, põnevad ning arenduslikud. Selle õpiränne andis mulle väga hea õpikogemuse, mille kaudu mõistsin kui põnev võib olla õppimine.

Kui noored praegu loevad seda artiklit ja mõtlevad, et nemad tahaks ka Erasmus + noortevahetuses osaleda, siis mida nad selleks tegema peavad?

Esmalt on vaja teha natuke uurimustööd, et leida üles just noortele huvi pakkuvad noortevahetuse projektid. Mina ise olen otsinud ja uurinud erinevaid Eesti organisatsioone, mis tegelevad Erasmus+ projektidega. Kui huvipakkuv projekt leitud, tuleks viia end kurssi sellega, mis on konkreetse noortevahetuse eesmärgid ja osalemistingimused. Lisaks on minu arvates osalemise kogemus palju põnevam ja tulemuslikum siis, kui ise tunned huvi selle projekti vastu.

Milliseid soovitusi annaksid noortevahetusse minejale?

Kui kahtled, kuid on huvi ja tahtmine siis tuleks panna ennast proovile ning minek ikkagi ette võtta! Noortevahetuse projektid on midagi sellist, kus sa saad teises keskkonnas kogeda midagi uut ja põnevat ning selle kogemuse kaudu õpid ka ennast paremini tundma. Uued teadmised ja kogemused on need, mis inimest elus edasi suunavad.

Küsis sisuloome- ja koostöösuhete tiimi liige Helerin Leemets.

Pildi autor: Christopher Meier

Avaldatud aastal 2021

Skip to content