fbpx

Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

Paljudes töökohtades tehakse töötajale isikliku nimega e-posti aadress, mis on mõeldud tööülesannete täitmiseks.

Pea meeles, töö e-post on tööga seotud kirjade saatmiseks. Isiklikke kirju saata, kampaaniatega liituda või igapäevaarveldusi ei ole sellega mõistlik teha. Sinul kui töötajal ei ole tegelikult õigust kasutada töist e-posti aadressi isiklike kirjade saatmiseks.

Eestis on kujunenud siiski üsna tavapäraseks, et töötajad kasutavad töö e-posti ka oma erakirjade saatmiseks. Isiklik kirjavahetus on suhtlus töökaaslastega, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega.

Tööandjal on kohtustus ja õigus e-posti kasutamist töökorralduse reeglitega reguleerida. Kuni seda pole tehtud, tuleb arvestada tavapraktika ja kirjade privaatsusega.

Kas tööandja võib lugeda minu e-kirju?

Tööandjal on lubatud vaadata töökohustuste täitmisega seotud e-kirju. E-kirjade vaatamiseks peab sellest töötajaid mõistagi eelnevalt teavitama ja seda tehes selgitama, millal ja mis põhjusel toimub kirjade lugemine ning kellel on kirjadele juurdepääs.

Sinu erakirju aga selle käigus lugeda ei tohi. Kui siiski kogemata leitakse ja avatakse ka erakiri, peab selle viivitamata sulgema ning töötajat ja puudutatud kolmandat isikut ehk sinu kirjapartnerit sellest teavitama. Erakirjaga seonduva info edasine töötlemine on keelatud. See tähendab, et sinu isiklikku infot tööalases e-postis ei tohi keegi avaldada.

Internetikasutuse kohta tohib andmeid koguda kahel juhul:

  • Arvutisüsteemi turvalisuse tagamiseks
  • Töötaja kontrollimiseks

Nendel põhjustel on andmeid võimalik töödelda vaid töölepingu täitmiseks, töötaja nõusoleku alusel või juhul kui sellise töötlemise näeb ette mingi eriseadus. Töötajat tuleb uurimise teostamisest informeerida ning tal peab olema võimalik kogutud andmetega tutvuda.

Artikli kirjutas noorteinfoportaal Teeviit ekspert Kaie Pranno.

Skip to content