fbpx

Isikuandmed – mitte lihtsalt andmed?

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav isikuandmetena. Lühidalt on isikuandmed kogu teave, mis võimaldab sind otseselt või kaudselt tuvastada.

  • nimi;
  • pilt;
  • elukoha aadress;
  • tervislik seisund;
  • sõrmejäljed;
  • perekonna andmed;
  • info rahalise olukorra kohta.

Kindlasti on inimesi, kes ei soovi midagi varjata ning kes on pigem huvitatud, et nende elukorraldusest avalikult kõneldaks/kirjutataks. Enda andmete avalikustamine on inimese õigus ning põhineb eelkõige tema enda vabal tahtel.

Valdav enamus inimestest siiski ei soovi, et nende isikuandmed ja teave elukorralduse kohta kõigile kättesaadavad oleksid. Ametlikult kasutatakse siinkohal mõistet eraelu puutumatus. Eesti tagab sellise õiguse põhiseadus ehk täpsemalt isikuandmete kaitse seadus.

Seadus annab inimesele õiguse nõuda:
  1. teavet selle kohta, mis andmeid ja milleks tema kohta kogutakse ja kasutatakse;
  2. ebaõigete isikuandmete parandamist;
  3. õigusvastase isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise lõpetamist.
 

Eeskätt on iga inimese enda ülesanne tagada oma andmete turvalisus. Kas sa ikka tead, kui paljude inimesteni sinu info jõuab ja kes sinu andmeid näevad? Kui hoiad neid lohakalt või teed ise avalikuks, võid endale halba teha. Tagajärjeks võib olla „leebem“ asi nagu rämpsposti uputus isiklikus postkastis või rängem, näiteks konto- või identiteedivargus. Ohvriks võid sattuda vaid seetõttu, et jagasid avalikult näiteks oma telefoninumbrit või teisi isiklikke andmeid. Seega, mõtle alati hoolikalt läbi, enne kui midagi kommenteerid, postitad või jagad!

Kui sinu õigusi on rikutud ning rikkuja ei reageeri su pöördumisele, võta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga või politseiga.

Artikli koostas noorteinfoportaal Teeviit tiim.  

Skip to content