fbpx

Heli Laidro: töövestlusel ole aus, keskendus tugevustele ja kogemustele

Oleme teinud persooniloo Heli Laidroga, kes jagab enda mälestusi tööturule tulemisest.

Olen tööturul olnud aktiivne üle 20 aasta ning nendest ligi 20 aastat tegelenud õiguse valdkonnaga. Õigusteadus ei olnud minu esimene valik. Enne seda õppisin pangandust, mis sel ajal oli tööturul täiesti uus valdkond.

Hetkel töötan kohtusüsteemis juristina, kus mul on kokku kogemusi üle kümne aasta. Samas olen töötanud ka ligi seitse aastat Töövaidluskomisjoni juhatajana, mis oli põnev aeg, kuna mulle meeldib inimestega suhelda ning sai ise menetlust juhtida ja otsuseid kirjutada.

Mida mäletate enda esimesest tööpäevast? 

Minu esimene töö oli pangas tellerina, kus oli vaja suhelda klientidega ja teha muid pangatoiminguid. Mäletan, et esimene päev oli ärev ja hirm pidevalt midagi valesti teha. 

Millised olid hirmud ja ootused? 

Hirmud tulenesid kindlasti ebakindlusest. Ootused olidki, et õpin kiiresti ja suudan oma tööd korrektselt teha.

Kas need läksid täide? 

Praktika käigus tõusis ka kindlustunne ning kuna inimestega suhtlemine mulle meeldib, siis arvan, et sain klientidega meeldivalt suheldud ning seeläbi ka oma tööd korrektselt teha.  

Kuidas kandideerisid tööle? 

Hetkel ei meenu see, kuid eeldan, et töökuulutus oli lehes (internet ei olnud laialt kasutusel) ning ma saatsin oma CV.  Kas sel ajal oli ka motivatsioonikirja vaja edastada, see ei meenu.

Mäletan ka vestlust, mis tundus eriti piinarikas ja pikk, ärevus oli ikka väga suur, seda enam, et komisjonis oli  viis inimest kes esitasid igasuguseid küsimusi. Mäletan ka üht küsimust: Kas ma tean millal lendas esimene inimene kosmosesse? Kindlasti on see jäänud meelde seetõttu, et see e olnud kuidagi seotud minu tulevase tööga. 

Milliseid dokumente pidi täitma? 

Ausalt öeldes ma enam ei mäleta, kuid olen kindel, et sellises mahus dokumentide läbitöötamist, mis nüüd tööle asudes on, sel ajal veel ei olnud. 

Kuid kindlasti tutvustati töökorrareegleid ja ametijuhendit.

Mida soovitaksid noorele? 

Lugege dokumendid läbi, võtke selleks aega, küsige julgelt kui milleski aru ei saa. Katseajal olge avatud meelega, näidake üles soovi õppida ja uusi asju omandada. Küsige julgelt tagasisidet, kuna see annab võimaluse õppimiseks ja vajadusel muudatuste tegemiseks.

Kuidas võeti sind kollektiivi? 

Kuna olen suhtleja, siis minu meelest olen igas kollektiivis kiiresti omaks võetud. 

Kuidas uues keskkonnas kõige kiiremini sisse sulanduda? 

Tutvu ettevõtte tavadega ( mh töökorraldusreeglid jne) ja täida neid. Kui teed vigu ära häbene seda tunnistada. Küsi julgelt kolleegidelt abi (eriti hea kui oleks määratud juhendaja, kelle poole pöörduda).

Mida peaks noor teadma töökoha vahetusest? 

Kui soovitakse töökohta vahetada, siis esmalt soovitan tutvuda selle ettevõtete tegemistega, kuhu soovitakse kandideerida. Kogemuste põhjal soovitan ka vaadata avalikest andmebaasidest, kas ettevõttel on töövaidlusi, et tundma õppida tööandja käitumismustrit oma töötajate suhtes. Kaaluda olemasolevat ja uut töökohta, lüües nn plussid ja miinused kokku, seejärel teha otsus. Soovitan ka kaaluda, kas uus töökoht on sind arendav, sest ainult palganumber ei ole motivaator pikemas perspektiivis. 

Kui on langetatud otsus, et vahetatakse töökohta, siis tuleks hiljemalt  üks kuu oma tööandjale ette teavitada, et selline samm astutakse, esitades selleks kirjalikult töölepingu ülesütlemise avalduse. 

Milliseid õiguseid ja kohustusi peaks tööl olles jälgima? 

Tööle minnes järgi sisekorraeeskirju ja teisi tööandja poolt vastu võetud asutusesiseseid korraldusi. 

Jälgida alati töölepinguseadust ja Töötervishoiu ja tööohutuse seadust, kui tekib kahtlus kas kõik on seaduspärane, saab alati küsida abi tööinspektsiooni infotelefonilt 6406000 (tööpäeviti 9.00-16.30). 

Sinu silmis, kuidas ennast uuele töötajale kõige paremini presenteerida? 

Ole aus, vestluse käigus too välja oma tugevad küljed ja kogemused. Valmista alati mõtetes ette vastus küsimusele: Miks just tööandja peaks sind sellele ametikohale valima?

Milline peaks olema CV ja motivatsioonikiri?

CV-s peaks välja tooma kindlasti isikliku informatsiooni, hariduskäigu, varasem töökogemus (kui see on olemas), koolitused,  hobid, keeleoskus ja muu kasulik informatsioon (näited juhilubade olemasolu, arvuti kasutuse oskus). Arvestada tuleb, et see tuleb vormistada korrektselt ja arusaadavalt. Kindlasti võiks ka kirja panna muu olulise informatsiooni all oma saavutused. Näiteks spordis või olümpiaadidel, seda eriti kui veel töökogemus puudub. Kõik see näitab tööandjale sinu pühendumust ja valmisolekut arenguks. 

Motivatsioonikirjas peaks olema välja toodud see põhimõte, et miks tööandja peaks sind valima. Motivatsioonikiri peaks olema umbes A4 pikkune ja sisaldama infot millisele töökohale kandideerid, lühidalt sinu oskused ja kogemused ning põhjendama, miks sa arvad, et sina just sobid sellele kohale. 

Soovitan ka vaadata CV keskuse kodulehele, kus on välja toodud kuidas kirjutada nii CV kui ka motivatsioonikirja.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Artikkel on valminud koostöös JCI Tartu Kojaga.

Artikkel avaldatud 2022. aastal.

Skip to content