fbpx

Finantsinspektsiooni analüütik Ardo Allaste: töö hoiab mõistuse pidevalt aktiivsena

Noorteinfoportaal Teeviit keskendub veebruaris ettevõtlikkuse teemadele. Täna oleme teinud loo Finantsinspektsiooni analüütiku Ardo Allastega, kes räägib enda tööst, otsustest ning tööst Finantsinspektsioonis.

Millist eriala on vaja analüütikuks saamiseks õppida vaja?

Mina omandasin kõrghariduse esimese astme rakendusliku majandusteaduse erialal, mis andis tervikliku ülevaate majandussüsteemist. Magistritaseme õpinguid alustasin konkreetse tagamõttega laiendada seniseid teadmisi. Nõnda on täna lõpetamisel ärirahanduse ja majandusarvestuse eriala, mille peaeriala valikul otsustasin majandusarvestuse kasuks, kuna ärirahanduse temaatika oli selleks hetkeks juba tuttavam. 

Miks otsustasid saada analüütikuks? 

Noorele inimesele kohaselt võib karjääritee algust kujundlikult iseloomustada kui katse ja eksituse meetodit, millele minul järgnes juba teadlikum suuna määramine. Bakalaureuseõppe kestel õnnestus erialasele tööle asuda pangandussektoris. Pangas ma küll analüütikuna ei alustanud, aga selle ameti puhul tekkis võrdlemisi kiire äratundmine. Mind köitis analüütiku ameti puhul see, et tuleb eristada nii detaile kui ka näha koondvaadet. See hoiab mõistust pidevalt aktiivsena. Lisaks on see töö vaheldusrikas, seega igavust ei teki. Hakkasin pangas üles näitama huvi analüütika valdkonna vastu ja lõpuks ma sellele ametikohale ka sattusin. 

Kuidas sattusid pangast tööle Finantsinspektsiooni?

Enne Finantsinspektsiooni tööle kandideerimist võtsin vastu põhimõttelise otsuse siduda end tööandja ja töökohaga, mis sümpatiseerivad pikaajaliselt.  Olin enda jaoks lahti mõtestanud ootused tööle – pidasin oluliseks eelkõige võimalust areneda ning panustada laiemaks hüvanguks. Enda natuurist lähtuvalt ei rahuldu ma keskpärasusega ja lisaks on mul võrdlemisi kõrge eneseteostuse tahe. Finantsinspektsioon on kõrge mainega tööandja, kelle väärtused ning väljavaated kattuvad minu perspektiiviga. Hea juhuse tahtel tekkis seal vaba koht.

Ardo töö Finantsinspektsioonis tähendab andmebaasidest ja muudest allikatest andmete kogumist ning nende töötlemist

Ardo töö Finantsinspektsioonis tähendab andmebaasidest ja muudest allikatest andmete kogumist ning nende töötlemist

Mida täpsemalt Finantsinspektsioonis teed?

Analüütiku töö sõltub Finantsinspektsioonis paljuski osakonnast ja selle spetsiifikast. Minu positsioonil on üheks töölõiguks tegelemine andmekogudega, mis hõlmab andmebaasidest ja muudest allikatest sisendite kogumist ning nende töötlemist. Tegelen muu hulgas tehingute mahtude leidmise, andmekvaliteedi kontrolli ja mustrite tuvastamisega. Lisaks töötan nii Eesti siseriiklike kui ka Euroopa Liidu üleste õigusaktidega, mis reguleerivad finantsturgu ja turuosalisi, kelle üle Finantsinspektsioon järelevalvet teeb. 

Millised on Sinu töö suurimad väljakutsed?

Aeg-ajalt tuleb ette tööülesandeid, mis on uudsed või spetsiifilised. Lisaks on väljakutse see, kuidas teemasid käsitleda ning nendele reageerida nõnda, et need oleksid täidetud professionaalselt. See sunnib mind mõtlema kriitilise meelega ja olema oma tegemistes põhjalikum ning läbimõeldum. Aga kokkuvõttes võib väita, et väljakutsed on igati õpetlikud ja arendavad. 

Millised iseloomuomadused peaks inimesel olema, kes tahab saada analüütikuks? 

Kõikide analüütikute nimel muidugi ei söanda sõna võtta, kuna analüütika on võrdlemisi lai valdkond. Võin kirjeldada omadusi, mis aitavad mind minu töös. Tooksin välja täpsuse, organiseerituse, hea suutlikkuse keskenduda, analüüsi- ja tähelepanuvõime. Nimetatud omadused on ilmselgelt olulised ka paljudes teistes valdkondades. 

Mida oskad oma kogemusest öelda noorele, kes praegu eriala valib? 

Eriala valimine tänapäeval on võrdlemisi keerukas, kuna üha rohkemate valikuvõimaluste tagajärgedeks võib olla vähemate või halvemate otsuste tegemine. Nii  tekib suurem võimalus, et  otsus langetatakse üksikute kriteeriumite alusel, tulemuseks on tõenäolisemalt rahulolematus. Minu arvates on aga just rahulolu karjäärivaliku puhul oluline märksõna. On kasulik hästi läbi mõelda, miks soovitakse tegutseda teatud erialal või ametikohal, sealhulgas kas lähtutakse ainuüksi palganumbrist ja karjäärivõimalustest või mitteainelisematest väärtustest nagu tugevused, isikuomadused, huvi, motivatsioon jne. Pikaajalise rahulolu tagamiseks on soovitatav kaaluda rohkem kui paari kriteeriumit. Lisaks pakuvad paljud asutused töövarjutamise võimalust, mida on hea kasutada. 

Artikkel on valminud koostöös Finantsinspektsiooniga.

Skip to content