fbpx

Europassi portaal on digivärav ELi tööle või õppima suundujatele

Uuenenud Europassi keskkonnast leiab varasemast enam infot, aga ka teenuseid, mis on abiks neile, kel plaan mõnda Euroopa Liidu riiki tööle või õppima minna.

Europassi veebiportaalis saab luua oma profiili ja koguda sinna  kokku teabe kõikide oma oskuste, kvalifikatsioonide ja kogemuste kohta. Profiili saab kasutada nii Eestisse kui ka teistesse EL riikidesse tööle või õppima kandideerimisel. 

Kutsekoja välisprojektide spetsialist Heli Oruaas selgitas, et kui varem pakkus Europass üksnes õpi- ja töörännet puudutavae dokumentide ühtlustatud põhju, siis värskelt uuendatud veebiportaalist leiab ka abistavaid teenuseid.  Näiteks on portaalis CV, kaaskirja ja kandideerimistaotluste veebieditor; CV-vormi integreeritud keelepass ja digioskuste test, õppekavade andmebaasi (QDR2) kursused ning EURESe tööpakkumised. Kõik vormid ja testid on olemas eesti keeles. 

Sisuelemendid on omavahel seotud  ning välja saab jagada just nii palju infot kui parasjagu tarvis: kas siis ainult profiili, CV, kaaskirja või komplekti neist. Iga dokumendi puhul saab omakorda valida, kui suurt osa koostatud dokumendist jagatakse, kui nt mingi osa varasemast õpi- või tööinfost antud kandidatuuri korral ei tundu asjakohane, saab selle eemaldada. 

Möödunud aasta lõpus valminud digioskuste test põhineb Euroopa kodanike digioskuste raamistikul. Oruaas selgitas, et seda saab kasutada ka Europassi sisse logimata, ent registreeritud kasutaja saab testitulemused automaatselt oma profiilile kanda. Testis mõõdetakse näiteks teabe- ja andmepädevust, digitaalse infosisu loomise oskust, ohutu käitumise ja probleemide lahendamise oskust. „Kui oleme harjunud CV-des nägema lauset, et „valdan Microsoft Office kontoritarkvara kesktasemel“, siis sellelt on edasi liigutud konkreetsete oskuste hindamisele,“ rääkis Oruaas. Test annab tagasisidet 6-punktisel skaalal. 

Uuri õppimis- ja töövõimaluste kohta eri riikides

Õppimisvõimaluste ja kursuste alane teave on portaalist hetkel 19 EL liikmesriigi kohta. Infot saab otsida konkreetse õppekava, õppekava valdkonna, asukohariigi või ka kvalifikatsiooniraamistiku taseme järgi. „Näiteks kui teid huvitavad ainult magistriõppe taseme õppekavad Austrias, siis sellise valiku saab teha ja ka kitsendada, kas teid huvitab näiteks meditsiin või ehitus või mõni muu eriala. Kui seda kasutada Europassi profiili sisse loginuna, saab otsingut kohandada veelgi täpsemate kriteeriumide järgi,“ rääkis Oruaas. 

Ka Euroopa erinevate tööpakkumiste kohta saab teavet otsida nii sisse loginuna kui ilma. Sisse logimata on kriteeriumid suhteliselt samad: kas konkreetse ameti või ametiala, asukohariigi järgi. Registreeritud kasutaja saab minna otsingutes täpsemaks ja seada otsingu eesmärgi – kas otsite tööd töökoha vahetamiseks, soovite siirduda uuele erialale või soovite minna ennast täiendama. Lähtuda saab ka oma olemasolevast kvalifikatsioonist ja otsida sellele vastavaid pakkumisi.

Portaal toetub võrgustikele

Teenuste pakkumiseks on Europassi portaali kokku koondatud erinevad võrgustikud ning loodud n-ö digivärav, mille kaudu läheneda kõikidele küsimustele ja probleemidele, mis võivad inimestel tekkida seoses välismaale, eelkõige ELi õppima või tööle asumisega. 

Europass on kõigile kasutajatele tasuta ning selle loojale, Euroopa Komisjonile on väga oluline portaali turvalisus – andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, keskkond on reklaamivaba, serverid asuvad Euroopas ning kasutatakse plokiahela (block-chain) tehnoloogiat. 

Euroopa Komisjoni kaugem eesmärk on luua Europassi baasil üks ühtne konto, millega on ligipääs kõikidele EL teenustele. Näiteks tulevikus oleks sealt leitav info ka ravikindlustuse või autojuhi lubade kohta.

Lisainfo

Europassi kasutaja saab luua tasuta Europassi profiili, kuhu salvestada kogu teave oma õpingute, koolituste ja töökogemuse kohta, keeleoskusedigioskused, teabe projektide, vabatahtlikuna tegutsemise kogemuse ning muude oluliste saavutuste kohta. Samuti saab isiklikus Europassi teegis hoida diplomeid, soovituskirju või muid dokumente.

Europassi profiili saab luua ja teenuseid kasutada aadressil europass.eu. 

Riigid, mille õppimisinfo on Europassi keskkonnas leitav: Belgia (FR+NL), Eesti, Iirimaa, Island, Kreeka, Läti, Leedu, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit poolt.

Skip to content