fbpx

Ettevõtlusega alustamine – mida ja kuidas?

Ettevõtlust võib tõlgendada olenevalt valdkondadest, milles tegutsetakse:

  • ärilistest eesmärkidest lähtuvad tegevused, mis on suunatud tulu ja kasumi teenimisele, võib nimetada näiteks kaubandus-, pangandus-, turismi-, maaettevõtlust jne;
  • sotsiaalne ettevõtlus ehk tegevus, mis on suunatud kogukonna või ühiskonna üldisele arengule ja vaimsele heaolule ning esmane eesmärk ei ole otsene materiaalne tulu;
  • loovettevõtlus, kus lõpptulemuseks on autori looming, mille esmaseks eesmärgiks ei ole samuti otsese materiaalse tulu saamine.

Tegelikus elus on ettevõtluse kasumlikkus oluline jätkusuutlikkuse alus. Ettevõtluse puhul ei saa ka rääkida ettevõtlusest, kui meelepärasest tegevusest, kuigi väga paljudel juhtudel saab ettevõtlus just sellest alguse. Ettevõtluse puhul tuleb väga selgelt ja tõsiselt teadvustada neid kohustusi ja vastutust, mis ettevõtluse käigus tekivad. 

Ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel. 

Ettevõtluseks võib valida mitmete erinevate vormide vahel ning neist levinumad on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), mittetulundusühing (MTÜ), osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS), tulundusühistu. Sõltuvalt sellest, missuguse äritegemise vormi ettevõtja valib, on ta ise või tema ettevõte kohustatud pidama raamatupidamist ja ning esitama iga-aastaselt majandustegevuse aruandeid ja tuludeklaratsiooni, täitmaks kohustusi riigi ees. Seetõttu tuleb olla kursis vajalike õigusaktidega ning õigel ajal vajalikku abi ja tuge küsida.

Rohkem infot ja abi leiad:

Artikli koostas noorteinfoportaali Teeviit tiim.

Skip to content