fbpx

Amet, kutse, kutsesüsteem – kuidas neid mõista?

Kutse, kutsesüsteem, kutsestandard? Misasja? Soovitud ameti või eriala õppimisega käivad need mõisted sageli koos. Kui sa nendega varem kokku puutunud ei ole, võivad need näida keerulised, kuid tegelikult on lugu väga lihtne.

Need kõik on seotud töötamisega ja ka eriala valikuga, kuna iga töö tegemiseks on vaja teatud komplekti pädevustest. Näiteks oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ja vastav kogemus. Ole mureta, need omandad sa enamasti õpingute loomuliku osana ja kui asi juba selge, saad end edaspidi täiendada.

  • Kutse tähendab vajalikke teadmisi, oskusi, vilumusi, väärtushinnanguid ja hoiakute kogumit, mis omandatakse õppides ja erialal töötades.
  • Kutsekvalifikatsioon on kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel.
  • Kutsestandard on dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele.

Kõiki neid on vaja selleks, et soovitud erialal töötada, kuid mille esmane omandamine toimub enamasti õpingute käigus.

Kutsesüsteem seob haridussüsteemi tööturuga ehk annab tulevasele tööandjale (ja sulle endale kindluse), et see, mida koolis õppisid, on see, mida tööl päriselt vaja läheb. Ühtlasi aitab see kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Eesti kutsesüsteemis on kaheksa kutsetaset, mille määratlemisel võetakse aluseks töö keerukus, oskuste ja teadmiste osakaal ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus.

Koostatud Kutsekoda allika põhjal.

Skip to content