fbpx

7 head põhjust, miks valida rakenduskõrgharidus

Rakenduskõrgharidus erineb akadeemilisest kõrgharidusest, kuna õppimisel on olulised praktilised ained ning ka praktikate osakaal on suurem. Paljud õppejõud on ise erialal töötavad praktikud, seega on rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud ettevõtetes ja organisatsioonides oodatud spetsialistid või oma ettevõtte loojad. 

Mitmed rakenduskõrgkoolid on oma valdkonnas teadus- ja arendustegevuse eestvedajateks, samuti annavad nad olulise panuse ühiskonnale mitmekülgsete teenuste kaudu. Rakenduskõrgkoolis õppides on Sul võimalus osaleda erinevates projektides, hankida õpingute jooksul kogemusi välismaal, teha õpingute ajal tihedat koostööd tööandjatega (ja pärast sinna ka tööle minna!), teostada rakendusuuringuid ja anda oma panus ühiskonna teadlikkuse kasvatamisele ja harimisele.

Miks peaksid õppima rakenduskõrgkoolis?

  1. Kuna koostöö tööandjatega on kõrgkoolidel tihe ja ka paljud õppejõud on valdkonna praktikud, õpetatakse igal erialal just neid oskusi, mida Sinult kui tulevaselt spetsialistilt ja ettevõtjalt tööturul oodatakse. 
  2. Tööandjad hindavad rakenduskõrgkoolide lõpetajaid kõrgelt. Oled valmis kohe pärast lõpetamist tööturule siirduma – õpingute ajal on oskused ja teadmised omandatud ja praktikas järele proovitud. Sageli algab töösuhe juba õpingute ajal.
  3. Tööpraktika osakaal õpingute jooksul on suur, oled saanud teha koostööd erinevate tööandjatega. Seega saad hea ülevaate valdkonnast ning töö- ja arenemisvõimalustest.
  4. Ka õppevõimalused rakenduskõrgkoolides kohapeal on suurepärased – kaasaegse tehnoloogiaga simulatsioonikeskused võimaldavad saada head oskused juba enne praktikale minekut. 
  5. Pärast lõpetamist ei pea aga kohe tööle minema. Rakenduskõrghariduse lõpetanud saavad jätkata magistriõpingutega rakenduskõrgkoolides kui ka ülikoolides nii Eestis kui teistes Euroopa riikides. 
  6. Õpingute jooksul oled kaasatud tegevustesse, mis on suunatud ühiskonna teenimisele ja rikastavad õppeprotsessi. Eduelamus läbi vabatahtliku tegevuse on garanteeritud!
  7. Kõik rakenduskõrgkoolide üliõpilased on oodatud osalemas Erasmus+ mobiilsusprogrammis ja saavad soovi korral osa õppest sooritada välismaal. Enamus osalenutest on tagasisides välja toonud, et rahvusvaheline koostöö ja õppekogemus on olnud nende jaoks elumuutev.

Vaata lisaks www.rakenduskorgharidus.ee ja leia kunsti, tehnoloogia, tervishoiu, majanduse, lennunduse ning sise- ja riigikaitse valdkonnast pea 70 põnevat eriala. 

Skip to content