fbpx

3 lihtsat võimalust, kuidas kooliõpilasena oma ideid ellu viia

Õpilastel on väga mitmeid ideid, kuidas koolielu paremaks muuta, milliseid sündmusi korraldada ja milliseid muid tegevusi võiks ellu kutsuda. Vahel juhtub nii, et plaanid ja mõtted jäävad tegemata, sest ei leita endale mõttekaaslasi ega osata oma ideid iseseisvalt edasi arendada. Mida sel puhul ette võtta?

1. Pöördu oma kooli õpilasesinduse poole

Koolis on võimalik oma ideid ja ettepanekuid ellu viia läbi õpilasesinduse. Selleks on vaja teha kas õpilasesinduse koosolekul ettepanek või anda oma ideest või ettepanekuist märku oma klassi õpilasesinduse liikmele, kellelt saad paluda oma idee tutvustamist koosolekul. Seejärel arutatakse üheskoos kõikide õpilasesinduse liikmetega ettepaneku üle ja antakse sulle tulemusest teada. Kuna enamasti vajavad suuremad ideed ka juhtkonnapoolset nõusolekut, on hea oma ideid ja ettepanekuid just õpilasesinduse kaudu ellu kutsuda.

2. Pöördu oma kooli huvijuhi poole

Oma mõtetest ja ideedest saad rääkida ka kooli huvijuhile, kelle kaasabil on võimalik kooliellu muudatusi ellu kutsuda. Huvijuht oskab sind nõustada, kas ja kuidas sinu välja pakutud ideed on võimalik reaalsuses ellu viia, millised oleksid alternatiivid, kas juhtkond oleks ideega nõus jne. Tema saab sind aidata nii isiklikul tasandil kui ka viia sind vajadusel kokku õpilasesindusega.

3. Liitu õpilasesindusega

Kui oled ise hakkaja ja valmis oma ideid eest vedama, on sul alati võimalus liituda õpilasesinduse tegevusega, kus on mitmeid liikmeid, kes saavad sulle toeks olla.

Oluline on meeles pidada seda, et kui sul on idee, mida sa väga tahad ellu viia, siis ei tohiks sa seda enda teada jätta, vaid peaksid juba küllaltki varakult seda teemat arutama nendega, kes oskavad sulle erinevates küsimustes vastuseid anda ja sind abistada.

Osad ideed ja ettepanekud vajavad mõnikord ka suuremat rahastust või muid vahendeid. Sel puhul on võimalus erinevatest programmidest ja projektidest raha taotleda. Selle kohta täpsema info saamiseks pöördu kooli õpilasesinduse, huvijuhi või juhtkonna poole.

Mis siis muud kui hakkame oma ideid ellu viima!

Artikli on koostanud Eesti Õpilasesinduste Liit.

Skip to content