Teeviit x Eesti Noorsooteater: millega tegeleb teatris kirjandustoimetaja?

Seekord oleme teinud loo Kati Kuusemetsaga, kes on Eesti Noorsooteatris kirjandustoimetaja.

Millega tegeleb teatris kirjandustoimetaja?

Nagu ametinimetus ütleb, tegeleb kirjandustoimetaja põhiliselt kirjanduse ehk tekstidega ning toimetamise ehk igasugu parandamise ja askeldamisega. Eesti Noorsooteatris on kirjandustoimetaja põhiülesanneteks kõikvõimalike trükiste, nagu näiteks lavastuste kavalehtede, teatri mängukavade, lendlehtede ja infobrošüüride koostamine ja toimetamine; mitmesuguste tekstide – pressiteated, kodulehetekstid, muuseumi ajalootekstid, sildid jms – korrigeerimine ja silumine; teatri kodulehe täiendamine; lavastuste tekstiraamatute keeleline toimetamine ja tekstiraamatute vormistamine trupile; lavastuste autoriõigustega tegelemine; lavastuste ja muude sündmuste fotografeerimiste korraldamine ja fotode arhiveerimine; teatri raamatukogu ja loomingulise arhiivi haldamine. Lisaks igapäevatöödele osaleb kirjandustoimetaja teatri loomenõukogu töös, loeb raamatuid ja näitemänge nii palju kui vähegi jõuab ning lööb kaasa teatri paljude ettevõtmiste juures.

Kuidas jõudsite selle ametini?

Gümnaasiumiajal tekkis mul suur teatrihuvi, mille tõttu läksin õppima Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda kirjanduse ja teatriteaduse erialale. Pärast bakalaureuseõppe lõpetamist 2007. aastal kutsuti mind toonase nimega Eesti Nuku- ja Noorsooteatrisse toimetajaks tööle. Olin väga õnnelik, et leidsin kohe pärast ülikooli lõpetamist erialase töö ning olen oma ametipostil tänaseks töötanud üle 13 aasta.

Milline on meeldejäävaim seik teie töös?

Töö teatris on väga mitmekesine – kogu aeg sünnib uusi lavastusi ja toimub kohtumisi loominguliste inimestega – tänu millele olen osa saanud paljudest erilistest ja puudutavatest sündmustest nii teatrisaalides kui ka kulissidetaguses töös. Kõige selle kõrval on eredalt meelde jäänud tööperiood aastatel 2008–2010, mil kuulusin väikesesse meeskonda, kes lõi meie teatri juurde muuseumi. See oli mulle erialaselt väga põnev aeg, mille käigus õppisin detailideni tundma oma teatri ajalugu ning nukuteatrikunsti erilist olemust.

Millised on väljakutsed töös?

Heas mõttes väljakutseks on sisse elada iga uue lavastuse teemadesse ja lavastuse loojate mõttemaailma, et koostöös nendega luua lavastust publikule tutvustavad ja täiendavad tekstid, trükised ja materjalid. Väljakutseks enesele on teha seda tööd iga kord värskete mõtetega, läheneda igale uuele tööle loominguliselt, otsida originaalsust ja püüda tehtuga inimesi inspireerida.

Miks just Eesti Noorsooteater?

Sattusin sellesse teatrisse puhta lehena, teadmata sellest peaaegu midagi, aga nüüdseks olen õppinud tundma ja armastama just selle teatri olemust ja spetsiifikat – seda, et siin luuakse eelkõige lastele ja noortele ning seda, et see teater tegeleb visuaalteatriga, mis on minu jaoks põnevaim ja suurimat tõlgendamisvabadust pakkuv teatrivorm.

Kui noor tahaks õppida seda ametit, siis kuidas ta seda teha saaks? Milline peab isikuomadustelt olema?

Teatrisse jõuavad inimesed tihti hoopis teatriga mitte seotud erialadelt nagu näiteks kultuurikorraldus või ajakirjandus. Õpitud erialast olulisem on huvi teatri vastu, teatris käimine, teatrist mõtlemine ja teatrikogemuste kogumine. Minu tee teatri juurde oli üsna sirge – õppisin oma eriala Tartu Ülikoolis kirjanduse ja teatriteaduse osakonnas. Lisaks toimetajatele töötavad teatrites kirjandusalal ka dramaturgid, keda koolitab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool.

Artikkel on valminud koostöös Eesti Noorsooteatriga.

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Skip to content