fbpx

Teeviit x Eesti Noorsooteater: millega tegeleb teatris etenduse juht?

Oleme teinud loo Airike Vippiga, kes on Eesti Noorsooteatris etenduse juht.

Millega tegeleb teatris etenduse juht? 

Etenduse juht ehk inspitsient vastutab etenduste ja proovide õigeaegse toimumise ning läbiviimise eest. Proovide ajal on ta lavastajale abiks, tegeleb rekvisiitide hankimisega, suhtleb töökodadega ja lavastusala juhatajaga. Enne etenduse algust kontrollib inspitsient, et lava oleks õigesti ehitatud, rekvisiidid õigetel kohtadel, et näitlejad ja etendust teenindav personal oleksid kohal. Ta annab piletööridele märku, millal võib publiku saali lubada ning, kui saal on valmis, annab märku etenduse alustamiseks. Pärast etenduse lõppemist paneb etenduse juht koostöös lavameistriga lava järgmiseks etenduseks valmis, kontrollides üle rekvisiidid ning vajadusel viib need töökotta parandusse. Kui tegemist on mänguploki viimase etendusega, korjab ta rekvisiidid kokku, et tehnilised töötajad saaksid alustada demontaažiga.

Kuidas jõudsite selle ametini? 

Minu puhul oli oluline roll eelneval töökogemusel meie teatri vanempiletöörina, see andis julgust vastutada ja usaldada kolleege. Sain palju praktilisi kogemusi, kuidas koostada töögraafikuid ja jagada tööülesandeid nii, et töö sujuks kõigi osapoolte vahel võimalikult hästi isegi pingelises või ootamatus olukorras ning kõige selle käigus tegin tihedat koostööd ka etenduse juhtidega. Olles lõpetanud Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorralduse eriala, leidsin, et antud ametikoha ja minu eriala vahel võib luua paralleele: etenduse juhi roll lavastuse prooviprotsessi algusest kuni viimase etenduseni on sama vastutusrikas kui ürituse korraldajal. Sellest tulenevalt julgesin antud ametikohale kandideerida ning osutusingi valituks.

Millised on väljakutsed töös? 

Kõige suurem väljakutse on ootamatutele olukordadele reageerimine ja nende lahendamine. Näiteks kui tund enne etenduse algust selgub, et keegi töötajatest ei ole veel majja jõudnud ega vasta ka telefonile või kui etenduse ajal läheb mõni oluline rekvisiit katki, aga seda pole võimalik töökotta parandusse viia. Eks siis tulebki kiirelt ja loominguliselt reageerida, pidades silmas etenduse konteksti, olukorda ja ohutusnõudeid.

Miks just Eesti Noorsooteater? 

Mind paelub Eesti Noorsooteatri juures loominguline avatus. See teater pakub elamusi igas vanuses vaatajale ning kasutab lavastustes väljendusvahendina erisugust teatrikeelt, olgu selleks siis näiteks nuku-, sõna- või visuaalteater. Töökollektiiv on ka kindlasti üks põhjus, miks mulle meie teatris meeldib – olenemata ametist, üksteise vastu ollakse sõbralikud ja abivalmid.

Kui noor tahaks õppida seda ametit, siis kuidas ta seda teha saaks? Milline peab isikuomadustelt olema?

Minu teada Eestis inspitsiendiks otseselt õppida ei saagi. Küll aga leiab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna õppekavast võimaluse tutvuda inspitsiendi ametiga nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Inspitsiendile tuleb kindlasti kasuks eelnev töökogemus teatris ja üldine huvi teatrimaailma vastu. Arvan, et inspitsient peab olema hea organiseerimisvõimega, motiveeriv juht, võimeline muutustele kiirelt reageerima ning loomulikult tööülesannete täitmisel täpne ja professionaalne. Ühtlasi ei tohiks karta lavalegi sattumist.

Artikkel on valminud koostöös Eesti Noorsooteatriga.

Skip to content