Viis põhjust, miks osaleda õpilasesinduse töös

Õpilasesinduses ja seeläbi erinevates tegevuses osalemine on igati kasulik ja arendav tegevus, mis kannab vilja ka veel pärast kooli lõpetamist. Õpilasesinduses saad omandada ja lihvida mitmeid oskusi, mis nii kooli […]

Kuidas teha head ilma rahalise annetuseta?

Tavaliselt seostatakse heategevust kas mõne annetusega või millegi ostmisega heategevuse eesmärgil. Seda eriti jõulude ajal, kui heategevus on populaarne teema. Teeviit.ee kogus aga kokku võimalused, kuidas teha head nii, et […]

Kuidas saan mina noorena otsuste tegemises kaasa rääkida?

Kohalikud omavalitsused ja maakondade asutused teevad igapäevaselt kõigi inimeste elu puudutavaid otsuseid.  Parim viis neid mõjutada on avaldada arvamust. Ainult arvamuse kuuldavaks tegemine tagab selle, et otsuste tegemisel arvestatakse noorte […]

Miks võtta osa noorteorganisatsiooni tööst?

Kui Sulle meeldiks leida uusi sõpru, osaleda vingetel üritustel, arendada enda oskusi ja ületada põnevaid väljakutseid, siis võib-olla on järgnev just Sinule. Loe, mida räägivad noorteorganisatsioonide tegevuste ja võimaluste kohta […]

Sinu koolis ei ole õpilasesindust? Loo ise!

Koolis on õpilasesinduse tegevusega alustamine küllaltki lihtne, kui õpilastele on selle loomisel toeks huvijuht ja ka juhtkond. Kõige olulisem on koondada aktiivsete õpilaste seltskond, kes on täis töötahet ja motivatsiooni […]

Miks osaleda noortekeskuse tegevustes?

Noortekeskuses on koht, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored. Noortekeskused paiknevad erinevates Eesti piirkondades ja neid toimuvad tegevused on suunatud noortele. Iga noor leiab noortekeskusest endale sobiva ja huvipakkuva […]

Mis on 4H organisatsioon?

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle 1100 liikme vanuses 7-26 eluaastat. Noorteühing Eesti […]

Mis on skautlus ja miks sellega tegeleda?

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks […]

Skip to content