Seksuaalsest sättumusest ja seksuaalsusest

Seksuaalsus võib olla keeruline ja väljendub erineval viisil. 

Igaühel on seksuaalsus, see on keskne osa sellest, kes me oleme. Sinu seksuaalne identiteet võib jääda samaks kogu sinu elu jooksul või aja jooksul muutuda. Paljud inimesed peavad end heteroseksuaalseks, biseksuaalseks, geiks või lesbiks, kuid need pole ainsad seksuaalsed identiteedid. Inimesed võivad end tuvastada ka aseksuaalsetena, mis tähendab, et nad kogevad vähe või üldse mitte seksuaalset külgetõmmet ega iha teise inimese vastu. Mõne inimese jaoks on seksuaalsuse määratlemine oluline. Paljud inimesed otsustavad ka oma seksuaalsuse määratlemiseks silti mitte kasutada. 

Inimeste seksuaalsus avaldubki väga erinevalt. Nii nagu me ei saa valida oma vanemaid, nahavärvi või sünnipaika, ei saa me otsustada ka seda, milline on meie sünnipärane bioloogiline sugu või seksuaalne orientatsioon ja identiteet.

Mida tähendab seksuaalne sättumus?

Osa sinu seksuaalsusest on seksuaalne sättumus. Seksuaalne sättumus on see, kes sulle meeldib. See võib olla teisest soost inimene, samast soost inimene või kõik ülalnimetatutest või mitte ükski neist. Sugu on see, kuidas sa ennast identifitseerid. Sugu on näiteks mees, naine, mittebinaarne, genderqueer, asooline ja palju muud. Teismelisena võid hakata uurima oma seksuaalsust ja seksuaalset identiteeti, et teada saada, mis sulle meeldib.

Võid tunda ebakindlust oma seksuaalse sättumuse suhtes või see, milline sugu sinu arvates atraktiivne võib sinu elu jooksul muutuda. See on täiesti okei – paljusid inimesi köidavad eri soost inimesed või neile meeldivad seksuaalselt erinevad inimesed erinevatel eluetappidel.

Pea meeles, et seksuaalne sättumus erineb soolisest identiteedist. Oluline on meeles pidada, et sinu sooline identiteet ei määra sinu  elu muid aspekte, nagu sinu seksuaalne identiteet või seksuaalelu. Sinu  seksuaalne identiteet sõltub sellest, kes sulle meeldib ja sinu sooline identiteet on see, kes sa olete.

Mõisted:

LGBT,  LGBT+  – akronüüm, mis viitab erineva soo- ja seksuaalidentiteediga inimestele, näiteks lesbidele, geidele, biseksuaalsetele, transsoolistele, queer, intersoolistele, aseksuaalsetele inimestele jne. +-märk tähistab muid soo- ja seksuaalidentiteedi kategooriaid, mida need terminid täpselt ei kirjelda.

Lesbi – naine, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet naiste vastu. Keeleliselt on korrektne öelda ka “homoseksuaalne naine”.

Gei – mees, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste vastu. Kasutatakse ka üldnimetusena nii homoseksuaalsete meeste kui ka naiste kohta. Keeleliselt on korrektne öelda ka “homoseksuaalne mees”.

Biseksuaalne inimene – inimene, kes tunneb emotsionaalset ja/või seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Mõned inimesed defineerivad end biseksuaalsetena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised defineerivad biseksuaalsust kui külgetõmmet endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes.

Transsooline inimene tähendab kedagi, kelle sugu erineb sellest, mis talle sündides määrati. 

Homoseksuaalne inimene – inimene, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet samast soost inimeste vastu.

Heteroseksuaalne inimene – inimene, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet teise soo, traditsiooniliselt nö vastassoo vastu, st mees naiste vastu ja naine meeste vastu.

Aseksuaalne inimene – inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või ainult teatud tingimustel. Aseksuaalne inimene võib, aga ei pruugi soovida füüsilist, romantilist või platoonilist lähedust. Aseksuaalne inimene võib olla hetero-, homo-, biseksuaalne vms.

Panseksuaalne inimene – inimene, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet inimeste vastu nende soost sõltumata või ükskõik mis soost inimeste vastu.

Queer – inimene, kes ei soovi kanda kitsast silti oma soo või seksuaalsuse kirjeldamiseks. Algselt tähistas see mõiste protesti heteronormatiivse süsteemi vastu, nüüdseks on sellest saanud ka identiteedisilt. Kasutatake nii nimi- kui omadussõnana.

Loe lisaks siit.

Mõned inimesed teavad oma seksuaalset identiteeti juba noorelt, mõned inimesed saavad sellest aru erinevatel eluhetkedel ja mõned inimesed tunnevad end mitu korda oma elu jooksul täiesti erinevalt. Oluline on meeles pidada, et mitte kõik ei sobi täpselt ühte nendest kategooriatest ja mõned inimesed ei tuvasta end LGBT+ ega heteroseksuaalsena.

Kas ma olen LGBT+?

Kui tunned tavaliselt emotsionaalset ja seksuaalset külgetõmmet samast soost inimese vastu, võid olla gei või lesbi. Kui tunned tõmmet rohkem kui ühe soo vastu võid olla biseksuaalne. Kui oled huvitatud inimestest, olenemata soolisest identiteedist ja väljendusviisist, võid olla panseksuaalne. Kui tunned vähe või üldse mitte seksuaalset külgetõmmet või iha, võite olla aseksuaalne. Kui sinu sooline identiteet ja/või sooline väljendus erineb sulle sündides määratud soost, võid olla transsooline. Kui tunned, et sinu sooline identiteet ei ole ainult naine või mees või on soo binaarsuse vahel või sellest väljaspool, võid olla mittebinaarne.

Kui arvad, et oled gei, lesbi, biseksuaalne või mõni muu seksuaalne identiteet, pole midagi halba nende tunnete uurimises ja suhetes, mis aitavad sul otsustada. Paljud inimesed kogevad üles kasvades armumist samast soost inimestesse ja see võib tähendada, et nad on gei või lesbid või ei pruugi olla. Nende tunded võivad samuti muutuda ja nad võivad aja möödudes avastada, et neid tõmbab rohkem eri soost või samast soost inimese poole. 

Mõned transsoolised inimesed on teadnud, et nad on transsoolised  juba väga noorelt, samas kui teised võivad sellest aru saada palju hiljem. Olenemata sellest, mis vanuses keegi on, on oluline austada kellegi soolist identiteeti ja usaldada, et ta tunneb ennast kõige paremini. Mõnede inimeste jaoks on oma soolise identiteedi avastamine protsess, mis võtab aega ja nad võivad paljudel eluhetkedel end erinevalt tuvastada. Teistel inimestel on kogu elu üks sooline identiteet ja nad ei sea seda kunagi kahtluse alla.

Seksuaalsus võib olla inimese identiteedi pidevalt arenev osa.

Räägi kellelegi oma mõtetest ja tunnetest

Oma seksuaalsuse tuvastamine ja sellega rahulolu ning iseenda tundmaõppimine on protsess, mis võib võtta aega ja teatud aja jooksul ei pea sa midagi tegema. Sulle võib tunduda, et oled valmis rääkima teatud inimestele oma elus, ja see on suurepärane, kuid sa ei pea kellelegi rääkima, kui sa ei tunne end seda tehes mugavalt.

Sõprade ja pere liikmete arvamus võib meile palju tähendada ning võib olla närvesööv, kui nii midagi nende eest varjata või otsustada neile öelda. Kui sul on probleeme oma tunnetega, et öelda kellelegi, et oled LGBT+, võib sellest rääkimine aidata. Vaata lähemalt ka Nõustamine ja tugigrupid | Eesti LGBT Ühing.

Kui arvad, et oled LGBT+, võib aidata kontakti loomine teiste LGBT+ noortega. See võib aidata sul enda kohta rohkem teada saada ja leida sarnase kogemusega sõpru. Samuti võid pöörduda Eesti LGBT Ühingu poole https://www.lgbt.ee/

Eesti LGBT Ühing on huvikaitseorganisatsioon, mis seisab selle eest, et riik tagaks LGBT+ inimestele võrdsed võimalused. Selleks mõjutatakse strateegilise huvikaitsetööga poliitikaid ja seadusandlust, pakume LGBT+ inimestele ja nende lähedastele juriiidlist ja psühholoogilist esmatasandi nõustamist ning kogemusnõustamist, koolitame eri valdkondade spetsialiste, et nad oskaksid oma töös LGBT+ inimestega arvestada, ning koordineerime Eesti LGBT+ aktivistide võrgustikku, et koos olla tugevamad ja mõjusamad. 

Artikkel on koostatud koostatud Eesti LGBT Ühingu veebilehe www.lgbt.ee ja www.spunout.ie põhjal.

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega) inimeste heaks töötav mittetulundusühing.

Spunout on Iirimaa noorteinfo veebisait, mis pakub kvaliteetset ja kontrollitud infot noortele.

Skip to content