fbpx

Ringmajandusest ja jäätmetest

Ringmajandus on majandusmudel, mis põhineb ressursside maksimaalsel taaskasutusel, ringlusel ja jätkusuutlikul tarbimisel. Igasugune tarbimine rohkemal või vähesemal määral tekitab jäätmeid. Selleks, et säilitada meie elukeskkond ja säästa loodusressursse, on vajalik vähendada jäätmete teket nii palju kui võimalik ning koguda ja töödelda tekkinud jäätmeid keskkonnasõbralikul viisil.

Iga aasta jooksul tekib Euroopa Liidus 2,2 miljardit tonni jäätmeid, millest üle veerandi (27%) moodustavad olmejäätmed. Eesti jäätmevaldkonna eesmärk on maksimaalselt ära kasutada tarbimisest üle jäävaid materjale ehk jäätmeid. Ennekõike on oluline vältida jäätmete teket. Kuid jäätmeid siiski tekivad ning selleks on oluline need uuesti ringlusse võtta. Viimastel aastatel on jäätmete taaskasutus oluliselt suurenenud. On tekkinud tootjavastutus- ja taaskasutusorganisatsioonid, kes on loonud kogumisvõrgustikud elektroonikaromude, patarei- ja akujäätmete, vanarehvide ning pakendite kogumiseks ja taaskasutusse suunamiseks. 

Eestis tekib endiselt palju jäätmeid, sealhulgas ohtlikke jäätmeid, eelkõige põlevkivitööstuses. Põlevkivi jäätmekoguste vähendamine on Eestile üks suuremaid ülesandeid. Selles valdkonnas otsitakse aktiivselt võimalusi jäätmete vähendamiseks ja taaskasutamiseks. Tavajäätmete prügilasse ladestamise hulk on vähenemas. Üha suurem tähelepanu on suunatud jäätmete ja erinevate materjalide õigele liigiti sorteerimisele, koguste vähendamisele ning nende korduvale kasutamisele. Peale taaskasutuse saavutab üha suuremat tähtsust tegevus, mis toetab jäätmete tekke vältimist ja vähendamist. Need tegevused aitavad kaasa mitte ainult keskkonnakaitsele, vaid ka majanduskasvule. 

Jäätmekäitluse eesmärkide saavutamiseks on vajalik koostöö riigi, ettevõtjate kui ka kodanike vahel. Ühiselt on võimalik luua puhtam elukeskkond ja kasutada säästlikumalt loodusressursse. Korduvkasutus ja ringlus soodustab loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist, vähendades maastiku ja elupaikade häirimist. Lisaks väheneks ka kasvuhoonegaaside heited. 

Mõned punktid, mida saad sina omalt poolt teha:

  • Sorteeri prügi
  • Taaskasuta
  • Tooda vähem prügi
  • Anneta seisma jäänud asjad
  • Vali keskkonnasõbralikke tooteid

Artikli  koostas noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Eliis Jõgioja.

Skip to content