fbpx

Olümpiaadil osalemine: sinu võimalused

Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, et mis täpsemalt on olümpiaad, kuidas see toietab Sinu enesearengut ja uusi teadmisi ning miks võiks iga noor olümpiaadil osaleda? Kui jah, siis tasub lugeda allolevat artiklit ning loodetavasti saad oma küsimustele vastuse.

Mis on olümpiaad?

Lihtsamalt öeldes on olümpiaadid õppeainetega seotud võistlused, kus õpilased saavad oma oskused ja teamised proovile panna. Teadmiste ja oskuste kõrval on oluliseks boonuseks ka silmaringi lahendamine, uute kohtade külastamine (sh ka välismaa) ning uued tuttavad ja sõbrad nii kodumaalt kui ka mujalt.  

Kas olümpiaadid toimuvad ainult Eestis?

Olümpiaadid toimuvad nii riigisiseselt kui ka rahusvaheliselt ehk et parimate tulemustega võistelejad saavad esindada oma riiki mõnes aines rahvusvahelisel võistlusel, kuhu tulevad kokku noored üle maailma.

Mida annab mulle olümpiaadil osalemine?

Suurimaks kasuks uued kogemused, teadmised ja tutvused ning muidugi ka enesekindluse kasv! Kui sa valmistud võistluseks, pead kindlasti iseseisvalt läbi töötama palju materjale ja lahendama ülesandeid, see aitab kaasa sinu teadmiste arengule ja aitab kujundada isesesvist. Teisalt kui sa lähed võistlema, siis kohtute uute inimeste ja olukordadega, see aitab kaasa sinu suhtlemisoskusele. Kolmadaks paned sa end proovile ja pingutad, mis aitab tõsta sinu enesekindlsust! Olümpiaadil osalemine on väärt kogemus ja toob Sulle kasu nii täna kui ka tulevikus!

Mis valdkondades võistlused toimuvad?

Olümpiaadid toimuvad erinevates õppeainetes – matemaatika, füüsika, keemia, majandus, loodusteadused, filosoofia, keeled, jt. Võib öelda, et õpilased saavad end pea igas õppeaines ja valdkonnas proovile panna, arendada ja uusi oskusi, teadmisi.

Kuidas üldse olümpiaadile pääseb?

Olümpiaadile pääsevad kõik õpilased, kes on huvitatud mingist õppeainest sügavamalt ja kes soovivad end täiendada, arendada ning uusi teadmisi. Olümpiaadidel osalemine koosneb voorudest, vt järgmist punkti.

Kuidas olümpiaade korraldatatakse?

Olümpiaadide korraldus ja nendel osalemine toimub tavaliselt mitmes voorus. Olümpiaadide tegevus algab koolivooruga, kus saavad osaled kõik huvitatud õpilased. Sellele järgnevad piirkondlikud ja maakondlikud voorud, kuhu pääsevad osalema parimad võistlejad koolidest. Peale piirkondlikku ja maakondlikku vooru toimub lõppvoor, kus osalevad need õpilased kelle on žüriid on välja valinud, so eel- ja piirkonnavoorude tulemuste põhjal.

PS! Lõppvoorudes häid tulemusi saavutanud 11. ja 12. klassi õpilased saavad eritingimustel Eesti suurematesse ülikoolidesse sisse astuda.

Kui palju õpilasi osaleb olümpiaadidel?

Igal aastal osaleb piirkondlikes voorudes üle 10 000 ja lõppvoorudes üle 1000 õpilase. Kokkuvõtvalt saab tuua välja, et väga paljud õpilsed on huvitatud enesearengust, uutest teadmistest ja oskustest!

Mis ülesandeid olümpiaadil lahendatakse?

Üleannete lahendamine eeldab osalejalt häid ainealaseid teadmisi aga ka analüüsivõimet. Samas on ülesanded aineti väga erinevad ning mõnedes on nii teooria kui ka eksperimendivoorud.

Kuidas olümpiaadiks valmistutakse?

Kõigepealt tuleks uurida, millised võistlused ja millal toimuvad, samuti tuleb põhjalikult tutvuda juhendiga. Sisulise ettevalmistuse osas tuleks suhelda oma aineõpetajaga ning teha iseseisvalt tööd, so saad tutvuda eelmiste aastate olümpiaadide võistlusmaterjalidega ja otsida temaatilisi materjale (töölehed, raamatud, jms). Samuti on võimalik arendada teadmisi näiteks lisakursustel, huvikoolis või huviringis.

Kuidas olümpiaadil osaleda?

Võta ühendust oma aineõpetajaga koolis ning uuri temalt lisa.

Kuidas nüüd edasi?

Kui Sind hakkas olümpiaadide teema rohkem huvitama, siis võid kindlasti võtta ühendust koolis oma õpetajaga ja arutle temaga sel teemal! Kui sa soovid iseseisvalt juurde lugeda ja rohkem teada saada, siis võid lugeda lisa kindlasti TÜ Teaduskooli veebist.

 

Kasutatud allikad:

E-õppekeskus

Teaduskool

Artikli pilt: Autor Nicole Honeywill (Unsplash)

Artikli on koostanud noorteinfoportaal Teeviit.

Skip to content