fbpx

Noored Kotkad ja Kodutütred – võimalus panustada Eesti riigikaitsesse

Mis organisatsioonid on Noored Kotkad ja Kodutütred?

Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu vabatahtlikud noorteorganisatsioonid, mis pakuvad 7-18.aastastele noormeestele ja neidudele isamaalist kasvatus ning tegevusi. Organisatsioonidesse kuuluvad ka vabatahtlikud noortejuhid, kelleks saab olla iga vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.

Milliseid tegevusi, väärtuseid ja arenguvõimalusi organisatsioonid pakuvad?

Noorkotkaste ja kodutütarde tegevuste eesmärgiks on pakkuda noortele eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu, väärtustades vabatahtlikust. Mõlemal organisatsioonil on suur tähelepanu riigikaitsel, matkatarkustel aga ka ajaloo teadmistel, kehalise võimekuse tugevdamisel ja kodanikupädevuse arendamisel.  Kõik need oskused, väärtused ja teadmised on noortele toeks igapäevases elus.

Fotol: Noorkotkad

Kodutütardel ja noorkotkastel toimub järguõpe ehk kui noor liitub organisatsiooniga peab ta omandama VI järgu teadmised ja läbima vastava testi, et omada VI järku. Nii toimub iga järguga ning kodutütardel ja noorkotkastel kõrgeim järk on I järk ehk pidulikul vormil kantakse 6 järgutäppi. Lisaks on igal noorel võimalus sooritada erikatseid. Erikatsed on põhjalikud noorte teadmised erinevates valdkondades, mis annavad noorel võimaluse avastada uusi valdkondi. Noorkotkastel on 65 erikatset (“Luuraja”, “Laskur” jne) ja kodutütardel 25 (näiteks “Keskkonna sõber”, “Esmaabiandja” jne).

Fotol: Kodutütred

Vabatahtliku noortejuhti roll

Kodutütarde peavanem Ave Proos on öelnud Kaitseliidu pidulikul tunnustusgaalal noortejuhtide kohta järgnevat: „Kodutütarde organisatsiooni võtmeisikuteks on vabatahtlikud noortejuhid, kes kannavad suurt vastutust tüdrukutele antava väljaõppe kvaliteedi ning neid edasises elus saatvate väärtuste osas. Tihti ütleme, et noortejuhid ei ole päris tavalised inimesed, nad jaksavad teistest rohkem ja kauem anda ning kanda“. Ehk, kui ei oleks vabatahliku noortejuhti, ei oleks ka Kodutütarde ja Noored Kotkad organisatsioone ning tuhanded noored jääksid ilma kvaliteetsest isamaalisest kasvatusest ning huviharidusest. Noortejuhtidel on noorte elus suur roll – nad on noortele eeskujuks, õpetajaks ja usaldusisikuks. Noored usaldavad noortejuhti, kes on neile kaasteeliseks tema teekonnal sirguda lapsest täiskasvanuks, et astuda iseseisvasse ellu. Vabatahtliku noortejuhi rolli astumine on suur pühendumus ja vajab järjekindlat tegutsemist, mida kinnitab ka aasta Noorte Kotkaste noortejuht 2019 Sander Kukk – “Vabatahtliku noortejuhina tegutsedes olen järjest paremini aru saanud sellest, milline jõud on vabatahtlikkusel. Minus tekitab aukartust inimeste arv, kes on otsustanud anda enda panuse just Kaitseliidu kaudu ning teevad seda järjekindlalt ja pühendumusega.”

Täiskasvanu, kes sa soovid saada juhtimiskogemust, pühendumisega panustada noortesse ja on valmisolek teha seda vabatahtlikult, siis see on sinu kutse asuda vabatahtlikuks noortejuhiks Kodutütarde või Noorte Kotkaste organisatsiooni.

Kuidas saab noorliikmeks või vabatahtlikuks noortejuhiks? 

Sooviga saada noorliikmeks või vabatahtlikuks noortejuhiks, tuleb välja valida enda kodukohale lähim malev/ringkond, pöörduda piirkonna instruktori poole ja leppida kokku edasises tegevuses. Kontaktid on leitavad Kodutütred ja Noored Kotkad kodulehtedel.

Kasutatud allikad: www.kodututred.ee; www.nooredkotkad.ee

Loe lisa.

Artikli autor on Triini Viks, Noorte Kotkaste noortejuht.

Skip to content