fbpx

MTÜ Mondo: globaalse ebavõrdsuse leevendaja

MTÜ Mondo näol on tegu Eesti organisatsiooniga, mille eesmärk on leevendada globaalset ebavõrdsust. Lisaks Eestile töötab organisatsioon ka 12 välisriigis. MTÜ programmide ampluaa on lai, hõlmates haridust, tervist, toimetulekut, keskkonda ja digivõimekust. Lisaks tegeletakse maailmaharidusega Eestis.

Aga mis on Mondo? Siinkohal sõna, mitte organisatsioonina. Tegu on esperantokeelse sõnaga, mis tähistab võrdsemat tulevikku. Just võrdsemasse maailma ja tulevikku usuvad ka mondokad.

Mondo lugu

Mondo sai alguse 2007. aasta 12. novembril, seda seitsme erineva taustaga Eesti inimese initsiatiivil. Kuigi nende inimeste taustad olid erinevad, ühendas neid siiski üks tunne – Eesti vajab organisatsiooni, mille kaudu saab teha koostööd madalama sissetulekuga riikide kogukondadega, mis looks eestimaalaste jaoks konkreetseid võimalusi panustamiseks ning tõstaks teadlikkust globaalsetest väljakutsetest. Tänaseks on Mondost saanud tugev ja omanäoline organisatsioon, mis võib küll maailma mõistes olla väike, kuid Eesti mõistes suur. Mondo partnerriikide hulka kuuluvad Uganda, Keenia, Ghana, Ukraina, Gruusia, Türgi, Liibanon, Jordaania, Süüria, Jeemen, Afganistan ja Birma. Kõikides neis riikides teeb Mondo koostööd kohalike organisatsioonidega ning organisatsioonil on Ugandas ka oma esindus. Lisaks sellele on Mondol ka ettevõte nimega Mondo Crafts, mis Aafrika ja Afganistani käsitööd müües toetab naiste ja erivajadustega inimeste toimetulekut.

Programmid

Oma tegevusi viib Mondo läbi viie erineva programmi kaudu, keskendudes vähemate võimalustega kogukondadele ja sihtrühmadele nagu lapsed, naised, noored, põgenikud ja pagulased.

Hariduse ja tervise programmi kaudu pakutakse 450 lapsele Aafrikas ja Birmas võimalust käia põhi-, kesk- või kutsekoolis, samuti edendatakse IT-oskusi ja terviseteadlikkust.

Toimetuleku programmi kaudu pakutakse oskuskoolitusi ja täiendõppevõimalusi naistele ja noortele ning psühhosotsiaalset nõustamist kriisipiirkondade elanikele, pagulasperedele ning lähisuhtevägivalla ohvritele. Samuti toimetatakse vajadusel kriisipiirkondadesse kiireloomulist humanitaarabi.

Digivõimekuse programm toetab digilõhe ja ebavõrdsuse vähendamist Mondo partnerriikides. Pakutakse praktilisi koolitusi konkurentsivõime tõstmiseks tööturul või haridusmaastikul ning arendatakse vajadusel arvutiklasse.

Keskkonna programmi kaudu toetatakse madalama sissetulekuga riikide kogukondi kliimamuutustega kohanemisel ning sammutakse Mondo kui organisatsiooni kliimajalajälje vähendamise suunas.

Maailmahariduse programm panustab sellesse, et Eesti noortest kasvaksid hoolivad maailmakodanikud ning et Eesti elanikel oleks tugev toetus arengukoostööle ja humanitaarabile.

Vabatahtlikkuse võimalused

Alates 2023. aastast lähetab Mondo humanitaarabi vabatahtlikke Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu Gruusiasse, Ghanasse, Keeniasse ja Ugandasse. Humanitaarabi vabatahtlike lähetamise kaudu toetatakse haavatavamate kogukondade vastupanuvõimet ning toimetulekut oskuste arendamise abil. Programm on suunatud 18-35-aastastele Euroopa Liidu kodanikele, kellel on soov panustada vabatahtlikuna tervise, võrdõiguslikkuse, projektijuhtimise, digi, kliima, kriisidega toimetuleku, hariduse ja kogukonna arengu valdkondades. Aastate jooksul on Mondo kaudu kümne riigi partnerkogukondades käinud üle 100 vabatahtliku. Vabatahtlike hulgas on olnud füsioterapeute, arste, õpetajaid, moekunstnikke, noorsootöötajaid, juriste, IT-eksperte, psühholooge, projektijuhte jne.

Kandideerimiseks

  1. Anna Mondole oma huvist teada ja nad aitavad sind kandideerimisprotsessis: ecsd@mondo.org.ee
  2. Järgmiseks mine EU noorteportaali ja loo konto;
  3. Märgi oma huvina “Humanitarian Aid Volunteering”;
  4. Vali “Humanitarian aid training” (mitte “General Online Training”). Kandideerimise eelduseks on EU humanitaarabi koolituste läbimine (online– ja vahetu koolitus). Koolitusi korraldab Euroopa Komisjon;
  5. Leia avatud positsioonid portaalis ning kandideeri seal.

Vabatahtlike päevikuid saad lugeda siit

Artikli autor noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlik Laura-Liisa Tõldsepp.

Skip to content