fbpx

Mis on seksuaalvägivald ja kust saada abi?

Seksuaalvägivald on sunniviisiline seksuaalvahekord või muu seksuaalse iseloomuga tegu, mille alla võib liigitada soovimatu seksuaalse tähelepanu, tahtevastase seksuaalse puudutamise, seksi pealesurumise, vägistamiskatse või vägistamise ning laste seksuaalse väärkohtlemise.

Oluline on meeles pidada, et seksuaalvägivald on kuritegu ning vastutus ja süü seksuaalvägivalla eest lasub alati selle toimepanijal, mitte ohvril!

Oluline on meeles pidada, et seksuaalvägivald on kuritegu ning vastutus ja süü seksuaalvägivalla eest lasub alati selle toimepanijal, mitte ohvril!

Seksuaalvägivald on ka see, kui sa ei saanud anda oma nõusolekut vahekorraks, näiteks tundsid hirmu, olid uimastatud, joobes või magasid. Seksuaalvägivald on kuritegu ja sa ei pea tundma end süüdi. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub ainult selle toimepanijal, mitte kunagi ohvril.

Sul on alati õigus pöörduda politseisse ja sealjuures pole oluline:

 • kas te olite tuttavad või võõrad;
 • kas sa olid alkoholi tarvitanud või mitte;
 • kuidas sa välja nägid ja riietusid;
 • kuidas sa käitusid või mida sa ütlesid;
 • kas sa olid algselt seksuaalsete tegevustega nõus;
 • kas sa püüdsid vastu hakata või abi kutsuda.


Kui vajad ise abi või näed, et su sõber vajab, räägi mõnele täiskasvanule, keda usaldad.

Abi saad:

Helista lasteabi infotelefonil 116 111.  Numbrile on oodatud kõned, mis on seotud lapsi puudutavate teemadega või kui on  vaja teatada abivajavast lapsest. Lastele ja lastega seotud isikutele antakse nõuandeid, jagatakse teavet ning vajadusel tagatakse info edastamine vastavate spetsialistidele. Kõne on helistajale tasuta ning anonüümne.

Külasta www.lasteabi.ee ning küsi abi. Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi. Teenusele saab pöörduda ka lapsevanem või laps ise. Lastemaja infotelefon on 5854 5498 (E-N 8.00-17.00; R 8.00-15.30).

Naiste tugikeskused www.naisteliin.ee Seksuaalvägivalda kogenud naised ja tütarlapsed saavad nõustamiseks pöörduda naiste tugikeskuste poole. Naiste tugikeskused on avatud peaaegu kõigis Eesti maakondades. Naiste tugikeskuste asukoht ei ole turvalisuse huvides avalik, ühendust saab nendega ööpäevaringselt võtta telefoni ja meili teel. Naiste tugikeskused pakuvad turvalist majutust, juhtumipõhist nõustamist naistele ja tütarlastele, psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, õigusabi. Kõik teenused on konfidentsiaalsed.

Politsei, telefon 112 www.politsei.ee Politsei töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Politseil on seaduslikud võimalused algatada menetlus, võimalus fikseerida tõendid (koostöös kohtumeedikuga) ja vägivalla toimepanija vastutusele võtta, pakkuda vägivalda kogenule turvalisust ning teavitada abisaamise võimalustest.

Seksuaalvägivalla korral saad pöörduda:

Kogetud vägivald võib mõjutada oluliselt igapäevast toimetulekut ja kohustuste täitmist. Normaalne on tunda ebanormaalse olukorra suhtes kõikvõimalikke tundeid. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad seksuaalvägivalda kogenud inimestele professionaalset abi ööpäev ringi. Võimalusel ära jää üksi, vaid jaga endaga toimuvat mõne turvalise lähedasega.

Kõigile kuriteo ohvritele osutab tasuta nõustamisteenust Ohvriabi. Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Noorte nõustamiskeskused  pakuvad seksuaaltervise teenuseid kuni 26-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele. Töötajad on saanud väljaõppe seksuaalvägivallaohvrite abistamiseks. Teenused on konfidentsiaalsed ja tasuta.

Seksuaaltervise kliinikud Tallinnas ja Tartus pakuvad pakuvad arstiabi ja psühholoogilist nõustamist seksuaalvägivalla all kannatanutele. Teenused on konfidentsiaalsed ja tasuta.

Kirja teel saad pöörduda: www.seksuaaltervis.ee “küsi nõu”. 

Kui oled kogenud seksuaalvägivalda internetis, võid pöörduda veebipolitsei poole. Loe lähemalt veebipolitseist

 Abi osutavad ka:

 • 646 0770 Lapsemure usaldustelefon E-R 10.00-18.00 www.lapsemure.ee
 • 126 Usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 13.00-03.00, www.usaldus.ee
 • 127 Usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-23.00
 • 6558 088 Eluliini usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 19.00-07.00 www.eluliin.ee
 • 6555 688 Eluliini usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-07.00

 

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content