fbpx

Mis on seksuaalsus?

Seksuaalsus haarab enda alla palju enamat kui lihtsalt seksi ning kuulub loomulikult ja lahutamatult iga inimese ellu sünnist surmani.

Seksuaalsus on iga inimese loomulik osa. Seksuaalsus hõlmab seksuaalkäitumist ehk seksuaalsuse väljendamist:

Seksuaalsust kogetakse ja väljendatakse oma mõtetes ja tunnetes, unistustes ja uskumustes, hoiakutes ja väärtustes, käitumistes ja harjumustes, erinevates rollides ja suhetes. Seksuaalsus hõlmab ka inimese soove, vajadusi ja ihasid ning nende täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid.

Seksuaalsust kogevad kõik, sõltumata vanusest, isiklikest suhetest ja seksuaalsest aktiivsusest.

Kuigi seksuaalsus on mitmetahuline, hõlmates kõiki loetletud aspekte, võib inimene kogeda oma seksuaalsust eri eluperioodidel ja erinevates olukordades erinevalt. Näiteks teismelisena võib tähtsaim olla oma seksuaalsuse mõistmine (seksuaalse identiteedi otsingud), hilisemas vanuses aga lähisuhetega ja lastesaamisega seotu. Seksuaalsus on inimesele omane, sõltumata sellest, kas ta tegeleb seksuaalsete tegevustega või mitte.

Seksuaalsus väljendub inimese tunnetes, mõtetes ja kehas. Igaüks saab ise otsustada oma seksuaalsusega ja seksiga seotu üle – nt mida peale hakata oma kehas tekkivate seksuaalsete reaktsioonidega või seksuaalihaga? Kuidas käituda armununa? Kui lähtuda otsuste langetamisel vaid oma kehast, siis ei erine inimese seksuaalkäitumine oluliselt mistahes kehalisest tegevusest. Kui lähtume vaid oma tunnetest, siis võidakse erinevaid olukordi hinnata ebatõepäraselt ja langetada otsuseid, mida hiljem kahetsetakse. Seega tuleks seksuaalsusega seotud otsuste langetamisel arvestada oma keha ja tundeid, kuid usaldada ka oma mõtlemisvõimet.

Lühidalt, seksuaalsus = tunded + mõtted + keha.

Sinu seksuaalsust kujundavad ja mõjutavad:

  • bioloogilised eeldused;
  • isiksuseomadused;
  • kasvukeskkond;
  • sind ümbritsevad inimesed;
  • kultuuriline ja ühiskondlik taust.

Igaühel on oma seksuaalsuse avastamises oma teekond. Eri eluperioodidel või eri partneritega võid kogeda oma seksuaalsust erinevalt ning seksil võib olla erinev emotsionaalne tähendus. Sinu seksuaalsus on pidevas muutumises ning juba ka täiskasvanueas võid oma seksuaalsuse juures avastada veel palju.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content