fbpx

Mis on rahatarkus?

Rahatarkus on ilus eestikeelne vaste sõnale finantskirjaoskus. Vahel öeldakse mõne inimese kohta, et ta oskab rahaga väga hästi ümber käia või raha armastab teda – me saame öelda, et need inimesed on hea finantskirjaoskusega ehk rahatargad.

Aga mis siis rahatarkus on?

Rahatarkus tähendab teadmisi ja oskusi, mille abil oma isiklikes (või pere) rahaasjades tarku valikuid teha. Rahatark inimene korraldab teadlikult oma rahaasju ja mõistab, et oma hea finantsilise käekäigu eest saab vastutada vaid tema ise.

Rahatark inimene ei pruugi olla see, kellel on palju raha, kuid ta on see, kes saab hakkama oma igapäevastest rahaasjades, oskab seada eesmärke ja saavutada neid ning mis kõige tähtsam, ta saab hakkama ootamatutes olukordades, kus peab silmitsi seisma mõne planeerimata väljaminekuga.

Mida siis rahatark inimene teeb?

  • Oskab planeerida oma raha(asju) igapäevasel majandamisel (eelarve) kui ka pikemas perspektiivis (säästmine).
  • Seab endale rahaasjades eesmärke ning oskab nende saavutamiseks võimalusi leida (nt lisatöö, oskuste arendamine, investeerimine jms).
  • Ta kindlasti ei ela üle oma võimete! Ta teeb läbimõeldud rahalised otsused ehk ta elab vastavalt oma vajadustele, kuid siiski alla oma võimete.
  • Tal on hädareserv! Ehk ta tuleb ootamatute väljaminekute või sissetulekute vähenemisega toime, sest tal on mustadeks päevadeks varuraha kõrvale pandud.

Kuidas siis rahatarkust omandada?

Rahatarkuse omandamisega on mõistlik alustada võimalikult varakult – õpi oma raha planeerima (eelarvet pidama), vähenda ebavajalikke kulusid, kujunda säästmine harjumuseks (nt iga kuu kindel protsent tuludest säästudesse), kogu hädareserv (ootamatuteks väljaminekuteks) ning mõtle, kuidas tahad sina oma raha kasvama panna. 

Hakka seadma oma finantsilisi unistusi ja eesmärke juba täna!

Artikkel on koostatud noorteinfoportaal Teeviit poolt

Skip to content