fbpx

Mis on mentorlus?

Trooja sõja aegu võttis kuningas Odüsseus oma pojale Telemachosele õpetaja ja kaitsja – Mentori. Sellest on möödunud aastatuhandeid, kuid mentorlus elab edasi, olles ka tänases maailmas arengupartnerluse sünonüüm ja samas oma vormilt ja võtetelt uuenenud.

Mentorlus on suhe, mille käigus teadlikum isik aitab juhtida vähem kogenud isikut. Mentor võib olla noorem või vanem inimene, kuid tal peab olema teatav erialane pädevus. 

Tekib partnerlussuhe, kus õpitakse ja arenetakse. Ühel on suur kogemus ja teisel on soov õppida. 

Mentorlus on koostöösuhe, mentori ja mentee vahel. See mis aitab avada mentee potentsiaali ning mis inspireerib ja toetab teda tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamisel.

Mentorlus on protsess, mis sisaldab erinevaid tegevusi ja elemente, analüüsi, kriitikat ja kiitmist. (WIKI) 

 • Mentorlus on vabatahtlik – mõlemad pooled peavad olema motiveeritud selles osalema.
 • Mentorlussuhe põhineb usaldusel ja on loomult mitteformaalne.
 • Mentorlus on alguse ja lõpuga eesmärgistatud protsess, kus mõlema poole ootused, õigused ja kohustused on selgelt kokku lepitud.

Mentor

Mentori erinevad rollid koostöös:

 • Toetaja/ärakuulaja
 • Suunaja (küsimuste/arvamuste/ kogemustest jutustamise abil)
 • Tagasiside ja info andja
 • Aitab seada eesmärke
 • Väärtuste edastaja
 • Kontaktide vahendaja, „uste avaja“

Mentee

Mentee rolliks on enda vajaduse laualepanemine; mis on teema, mida ta soovib koos mentoriga arutada.

Koostöö teemad võivad olla erinevad:

 • Kohanemine uues töörollis
 • Muudatuse juhtimine ja kaasamine
 • Enda tegevuste analüüs
 • Enda karjäärieesmärkide läbiarutamine
 • Enda heaolu ja motivatsioon
 • Areng juhina, mingile kindlale oskusele keskendumine (nt suuna andmine, tagasiside meeskonnaliikmetele, meeskonnaliikmete motiveerimine ja arendamine jne)

Mentorlus on töö eesmärkidega, väljakutsetega, arengusoovidega. Koostöö tulemusena tunneb mentee end kindlamalt, on jõudnud otsusele ning on saanud vastused oma küsimustele — seda tänu mentori toetavale rollile.  

Kasutatud allikad: mentoritekoda, mentorlus.

Artikli autor on noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlikMaria Schotter.

Skip to content