fbpx

Mis on kogemus ja kuidas sellest õppida?

Igaüks meist teab, mis on kogemus. Kui aga peaksime selgitama teistele, mida tähendab kogemus, tuleks appi võtta mõisted nagu „olukord“ või „meid ümbritsev keskkond“. Lihtsalt öeldes on kogemus see, kui me teadvustame, mis olukorras me oleme ja missugune on meid ümbritsev keskkond.

Kogemusest õppimine tähendab aga kogemustest saadud teadmiste ja oskuste mõistmist ja mõtestamist. Kogemusõppes õpivadki inimesed tegevuste – ehk kogemise – abil. See on protsess, mis aitab meil luua teadmised, omandada oskused või väärtused vahetu kogemuse abil. Kogemusõppe puhul on aga oluline, et tegevus, mida teed, oleks sinu jaoks oluline ja tähendusrikas.

Kogemusest õppimise 4 sammu:

  1. Kogemusõppes on esimeseks sammuks mõelda, mis on sinu jaoks oluline ja tähtis ning seejärel tuleb seda teha ehk hankida kogemus sulle olulisel teemal.
  2. Pärast tegutsemist on järgmiseks sammuks arutleda üksi või grupis saadud kogemuse üle – mis toimus ja kuidas toimus. Justkui võtaksid sama kogemuse juppideks lahti ja vaataksid kõik jupid eraldi läbi.
  3. Kolmanda sammuna tuleb oma kogemus mõtestada – proovid leida põhjendusi ehk miks juhtus nii nagu juhtus ja miks läks just nii nagu läks.
  4. Neljanda ja viimase sammuna tekivad järeldused – me saame aru, miks läks nii nagu läks ning me oskame järgmisel korral seda juba ette näha või ära kasutada! Ehk siis me loome järeldused ja tulemused, mida tulevikus juba kasutada.

Kuidas mõtestada saadud kogemusi nii, et need sulle ka päriselt kasu tooksid? Üks võimalik meetod selle jaoks on mõtestada oma kogemusi läbi STARR mudeli.

S – inglise keeles situationolukord, kus kogemus saadi (taust, osapooled, asukoht jm).
– inglise keeles taskülesanded ja rollid, mida kogemuse saamisel täideti.
A
 – inglise keeles activitiestegevused ja meetodid (tehnikad, ettevalmistus, meetodid ja alternatiivid).
R
 – inglise keeles resultskõige olulisemad tulemused (parimad, aga ka üllatuslikumad, mis panid oma tegevust analüüsima ja muutma), mida tulemustega edasi tehti. Kõige parem on, kui seletus lähtub põhimõttest „enne ja nüüd“  ja kirjeldada nende vahet ja näidata oma arengut.
R
 – inglise keeles reflection; analüüs, milles selguvad pädevused (näiteks uued oskused), mis antud kogemusest saadi. Analüüs peab loogiliselt seostuma eelnevate osadega. Tooge välja enda õppimis- ja arengukohad, mis läks hästi, mida võinuks teisiti teha.

Ära kunagi alahinda kogemustest saadud oskusi, teadmisi ja pädevusi ning analüüsi ja pane need kindlasti endale tuleviku tarbeks kirja. Parim viis selleks on teha seda Stardiplatsi CV-s.

Artikkel põhineb järgmistel allikatel:

Skip to content