fbpx

Mis on avalik-, era- ja kolmas sektor?

Töötamise koha ja töö iseloomu valimise suhtes on noorel täna vabamad käed kui kunagi varem. Töönädal võib, aga kindlasti ei pea kestma esmaspäevast reedeni kella kaheksast viieni.

Et teeksid valikud, mis sulle enim sobivad, tuleb juba üsna varakult hakkama mõtlema sellele, millist tööd sooviksid teha ja millise eriala omandamine on selleks vajalik.

Infokülluse ajastul tähendab see ka väga head eneseregulatsiooni – eesmärkide seadmise ja ajajuhtimise oskust. Vabadus ja paindlikkus võivad olla suuremad, kuid töö tegemise vastutus on ikka sama. Igal inimesel on võimalus leida endale sobiv töö sobivas sektoris.

  • Avalikus sektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide ühiseks eesmärgiks on muuta meie riik paremaks kohaks, kus elada. Tegevuseks on inimeste igapäevaelu ja toimetulekut puudutav poliitika: haridus-, eluaseme-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Näiteks koolid, meditsiiniasutused.
  • Erasektori ehk äri- või tulundussektori alla kuuluvad ettevõtted, mille eesmärk on läbi oma tegevuse teenida tulu. Siia alla kuuluvad eraomandis olevas ettevõtted, kes toodavad mingeid tooteid või müüvad tooteid ja teenuseid ning teenivad selle pealt raha.
  • Kolmas sektor või ka mittetulundussektor, kodanikuühiskond, vabakond tegeleb loomult sotsiaalsete ehk ühiskondlike teemadega ja nendega, mis pole suunatud kasumi saamisele ega võimu teostamisele.

Tänapäeval ei ole nende kolme suure sektori vahel jäikasid piire. Näiteks võid töötada mitmes kohas ja ühendada nii era-, avaliku kui kolmanda sektori. Osa oma tööajast tegeled veebiarendusega mõnes osaühingus, et ülejäänud aeg panustada maailma muutmisele mõne vabaühenduse juures. Või töötad päeval mõnes ministeeriumis või kohaliku omavalitsuse asutuses, kuid õhtuti ja nädalavahetustel panustad vabatahtlikuna mõne kodanikualgatuse juures või arendad hoopis mõnd ettevõtlusideed.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Kaie Pranno.

Skip to content