fbpx

Millega tegeleb Kliimaministeerium? 

 

Kliimaministeerium seisab selle eest, et meie elukeskkond oleks puhas, loodus liigirikas ning areng jätkusuutlik. Kliimaministeerium on võtnud ülesandeks tagada meile ja tulevastele põlvedele liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna, luues selleks eelduseid ja tingimusi. 

Kliimaministeeriumi missioon on olla ühiskonnas keskkonnahoidliku mõtte- ja toimimisviisi eestvedaja. Visiooniks on, et Eesti ühiskond oleks keskkonnateadlik, teadmistepõhine ja innovatiivne, et loodusvarasid kasutatakse jätkusuutlikult, et elurikkus säiliks ning et elukeskkond on puhas ja kliimaneutraalne aastaks 2050.

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium loodi 21. detsembril 1989. aastal. Kliimaministeeriumi juhib kliimaminister. Kliimaminister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist. Minister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavates küsimustes ning annab valitsusele aru ministeeriumi tegevusest. 

Ministeeriumi valitsemisalas on: 

  • riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine;
  • maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine;
  • loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine;
  • kiirguskaitse tagamine;
  • kliimamuutuse vähendamisega seotud ülesannete täitmine;
  • keskkonnajärelevalve;
  • ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja  geodeetiliste tööde korraldamine;
  • maakatastri pidamine;
  • keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine.

Kasutatud allikad:

Kliimaministeerium

 

Artikli koostas noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Eliis Jõgioja.

Skip to content