fbpx

Millega peab arvestama alaealisena töötades?

Kindlasti paljudel noortel (sh alaealistel) on plaanis suveks tööle minna, kuid alaealisena tööle minnes peab arvestama erinevate piirangutega. Samas on need piirangud selleks, et hoida noore heaolu ja tervist. Seetõttu peab tööandja noorega töölepingu sõlmimisel olema kindel, et noor suudab valitud tööd teha ning töö ei kahjusta tema tervist. Alaealisena töötamisel on järgmised piirangud vanuserühmade kaupa.

Kui sa oled 7-12-aastane

 • lubatud on teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja (nt ema, isa) nõusolek;
 • tööandja peab kümme tööpäeva enne 7–14-aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande. Tööinspektor vaatab kande üle, kui kanne on korrektne, siis eeldatakse nõusolekut (eraldi nõusolekut tööinspektor ei saada). Kui tööinspektor keeldub, siis saadetakse tööandjale keeldumine või küsitakse lisainfot.
 • tööinspektoril on õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja.

Kui sa oled 13-14-aastane

 • lubatud on teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust; 13-aastase alaealine võib töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:

1) põllumajandustööd;

2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;

3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd;

4) muud tööd, mis vastavad TLS lg-s 2 ja 4 sätestatud nõuetele.

 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja (nt ema, isa) nõusolek;
 • tööandja peab kümme tööpäeva enne 7–14-aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande. Tööinspektor vaatab kande üle, kui kanne on korrektne, siis eeldatakse nõusolekut (eraldi nõusolekut tööinspektor ei saada). Kui tööinspektor keeldub, siis saadetakse tööandjale keeldumine või küsitakse lisainfot.

Kui sa oled 15-16-aastane ja sul on kooliskäimise kohustus

 • lubatud on teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • tööandja teeb hiljemalt tööle asumise hetkeks töötamise registrisse kande.

Kui sa oled 15-16-aastane ja sul ei ole kooliskäimise kohustust või kui sa oled 17-aastane

 • üldised töölepingu seaduse § 7 lõikest 2 tulenevad piirangud;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek.

Tööaeg ja puhkeaeg

Tööaja piirangud

Allikas: Tööinspektsioon

Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd (marjade ja puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (kaupade lahti pakkimine ja riiulitele asetamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (laudade katmine), käsitöö (suveniiride valmistamine), kontoritööd (töötamine asjaajajana), puhastus- või koristustööd ja kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd jne.

Loe täpsemalt tööle asumise, töölepingu ja muu olulise kohta Tööelu portaalist. Kui töösuhted ei laabu, saab probleemide lahendamiseks pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Siin pole vahet, kas tegu on alaealise või täiskasvanuga. Tööinspektsiooni kodulehelt saab täpset infot, kuidas ja kuhu pöörduda. Alati võib nõu küsida ka Tööinspektsiooni juristilt telefonil 640 6000 või kirjutada e-postile jurist@ti.ee.

Artikli kirjutas Tööinspektsioon.

Skip to content