fbpx

Millega arvesta suvel tule tegemisel?

On teada tuntud tõde, et tulekahju on lihtsam ennetada kui kustutada. Lahtise tule tegemisel ja grillimisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja järgida kõiki ohutusreegleid.

Lihtsaid põhitõdesid silmas pidades saavad täiskasvanud lastele eeskujuks olla ja neid õpetada, kuidas tagada ohutus iseendale, teistele ja keskkonnale. Just nii nagu õpetatakse lastele juba varasest east prügi prügikasti viskama, tuleks õpetada ka ohutut lõkke tegemist ja grillimist, et kõigile oleks tagatud puhas ja ohutu elukeskkond.

Enne tule tegemist veendu, et tuule kiirus ei oleks väga suur, kuna tugeva tuulega võivad sädemed lennata hoonetele ja kuivale taimestikule, mille süttimine võib olla alguseks tulekahjule. Kõige ohutum on lõket teha tuulevaikse ilmaga ning lõkkekoht tuleks niisutada tule levimise vältimiseks veega ja piirata kivide või pinnasevalliga.

Tee lõke ja paiguta grillseade hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusse

 Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim distants süttida võivast materjalist, igasuguse lõkke puhul, peaks olema vähemalt 8 meetrit. Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades. Eestis on sellisteks kohtadeks näiteks RMK tähistatud lõkke- ja grillimiskohad. 

Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima. Väga kuumal ja kuival perioodil kehtestab Päästeamet tuleohtliku aja, mil metsas lõkke tegemine ja grillseadme kasutamine on keelatud.

Lahtise tule tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes looduslikku töötlemata puitu. Vajalik on lõkkekoha läheduses hoida esmased tulekustutusvahendid, milleks on ämber veega, liiv või tulekustuti. Lõkke ja grillseadme üle peab olema pidev järelevalve, et ei saaks tekkida tulekahju, mis võiks levida kaugemale. 

Pärast tule tegemist on oluline lõkkease kustutada veega, katta mulla või liivaga

Grillseadmel tuleks enne kokku pakkimist või katmist lasta täielikult jahtuda, et kuum grillseade ei osutuks hoiustamise kohta või autosse asetades tuleohtlikuks.

Ohutut suve!

Artikli autor on Päästeamet

Skip to content