Miks ja kellele on jalgratturiload vajalikud?

Kas teadsid, et sõiduteel ja jalgrattarajal sõitmiseks peab 10–15-aastasel jalgratturil olema jalgratturi juhiluba? Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada sõidu- ja teooriaeksam.

Jalgrattaloa eksamile pääseb noor, kes on läbinud koolituse õpetaja või lapsevanema juhendamisel. Vajalik on lapsevanema allkirjaga taotlus ja 1 värvifoto 3×4 cm.

Vaata videot jalgratturi eksami kohta

Kas teadsid, et:

  • Teooriaeksamil on 15 valikvastustega küsimust. Igale küsimusele on vaid üks õige vastus.
  • Eksam on edukalt sooritatud kui vähemalt 13 küsimust on õigesti vastatud.
  • Aega küsimustele vastamiseks on 30 minutit.
  • Sõidueksamile pääseb jalgrattur, kellel on teooriaeksam edukalt sooritatud. Sõidueksamil peab lapsel olema õige suurusega jalgratturikiiver.
  • Sõidueksam algab iseseisva jalgratta kontrolliga.

Kui platsiharjutused esimese katsega ei õnnestu, on võimalik sooritada teine katse. Pärast platsiharjutusi tuleb näidata oma teadmisi ja oskusi imiteeritud liiklusega platsil või väikese liiklussagedusega teel. Selleks on aega kuni 25 minutit.

Eksamil hinnatakse ka liiklusreeglite järgimist: õiget paiknemist teel, suunamärguannete näitamist, õiget kiiruse valikut, teiste liiklejatega arvestamist, liikluskorraldusvahendite järgimist. Kui jalgrattur sõidab ohutult, ei põhjusta ühtegi liiklusohtlikku olukorda, on eksam edukalt sooritatud ja talle väljastatakse.

Ohutut liiklemist ja edu eksamil!

Artikkel koostatud koostöös Transpordiametiga

Skip to content