Mida teha, kui reisides ei lähe kõik plaanipäraselt?

Reisile minnes peame plaane ja eeldame, et kõik laabub ning sageli ei arvesta ootamatustega. Loomulikult ootame me kõik positiivsete elamustega reisi. Küll aga on oluline teada, mida teha kui mõni ootamatus siiski tekib. Kõige värskemat infot leiab Reisi Targalt veebist ning Veebikonsulilt.

Reisidokumentide kaotamine

 • Kui seal riigis on Eestil välisesindus või aukonsul, siis väljastatakse teile Eestisse tagasisõitmiseks tagasipöördumistunnistus. See dokument väljastatakse tasuta.
 • Kui seal riigis ei ole Eestil välisesindust ega aukonsulit, saate tagasipöördumiseks taotleda vajaliku Emergency Travel Document’i mõnest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesindusest  EL saatkondade poole võib pöörduda otse või võtta ühendust Välisministeeriumi abitelefoniga +372 5301 9999.
 • Üksikutel juhtumitel, eelkõige Euroopa Liidu piires, võib Eestisse tagasi pöördumisel transpordifirma teid lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga. See tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

Rohkem infot reisidokumendi kaotuse osas leiad SIIT.

Raha kaotamine

Raha kaotamisel peab abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole. Eesti konsulid või aukonsulid sellistel juhtudel raha anda ei saa, kuid konsul aitab teil vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel. Rohkem infot leiad SIIT.

Kui vajad arstiabi

 • Euroopa Liidus reisides peab arstiabi saamiseks esitama Euroopa ravikindlustuskaardi (väljaspool EL riike see ei kehti) ning isikut tõendava dokumendi.
 • Riikide haigekassasüsteemid on erinevad ja võib tulle ette, et peab ise kandma osad ravikulud sh ka kiirabi vms eest.
 • Eesti Haigekassa ei kata välismaal haigestunud või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid. Selleks tuleb nii Euroopas aga kindlasti mujal reisides lisaks sõlmida piisava kattega reisikindlustus.
 • Kergemate terviseprobleemide korral saab esmast meditsiinilist nõu helistades +372 6346 630 Eesti perearsti nõuandeliinile, mis töötab ööpäevaringselt.
 • Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tuleb võtta ühendust oma lähedastega ja seejärel kindlustusega.
 • Konsul saab vajadusel anda nõu, kust saada asukohariigis vajalikku arstiabi ning abivajaja palvel teavitada juhtunust isiku lähedasi Eestis.

Kinnipidamine

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused:

 • Peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti välisesindusega.
 • Peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus.
 • Peab olema tagatud vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Rohkem välisriigis kinnipidamise ning selle kohta, mida konsul teha saab, saab lugeda SIIT.

Kriisiolukorrad

Eelnevalt tasub endale selgeks teha kohalik hädaabi number ja lähima Eesti esinduse kontaktandmed. Kui satud välisriigis kriisiolukorda (torm, tulekahju, terrorirünnak vms), siis

 • Järgi asukohariigi ametkondade soovitusi ja korraldusi.
 • Teavita oma olukorrast lähedasi.
 • Kui vajad konsulaarabi, (infot edasiseks tegutsemiseks, vajalike kontaktide otsimiseks, keeleabi vms) võta ühendust Eesti Välisministeeriumiga ööpäevaringsel valvetelefonil +372 5301 9999 või Veebikonsuli Facebooki kaudu.
 • Vajaduse korral pöördu lähima Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi esinduse poole.

Rohkem välisriigis kriisiolukorda sattumise kohta saab lugeda SIIT.

Skip to content