fbpx

Mida teha kui leian loodusest lõhkekeha?

Teisest maailmasõjast on möödunud üle 70 aasta ning võiks arvata, et selle ajaga on sõjas kasutatud lõhkekehad üles leitud ja kahjutuks tehtud, kuid igal aastal leitakse Eesti erinevates paikades mitu tuhat erineva suuruse ja kujuga lõhkekeha kunagiste ilmasõdade päevilt.

 Kui leiad kahtlase eseme, mille päritolu ja funktsioon ei ole teada, siis tuleks sellest koheselt teada anda hädaabi numbril 112. Väljakutsele reageerivad Päästeameti pommigrupid, kes hindavad eseme ohtlikkust ning vajadusel teostavad demineerimistööd. Mitmetel juhtudel tähendab see, et lõhkemata lõhkeseadeldised teisaldatakse ohutusse kohta ja õhitakse kontrollitud tingimustes.

Aastakümneid maapõues olnud lõhkekehal puuduvad sageli äratuntavad lõhkekeha tunnused ja seetõttu võivad need olla tavakodanikule raskesti äratuntavad. Sellepärast on eriti oluline käsitleda iga tundmatut eset, mida ei suudeta määratleda, potentsiaalse lõhkeseadeldisena.

Maailmas ja ka Eestis on läbi aegade ette tulnud olukordi, kus sarnaste lõhkekehade puudutamise või liigutamisega on toimunud plahvatus, mille tagajärjel on inimesed saanud tõsiselt viga või hukkunud.

Kõige lihtsam reegel tundmatu eseme leidmisel on seda ise mitte puutuda, vaid teavitada koheselt häirekeskust, mille spetsialistid annavad informatsiooni edasi Päästeameti pommigrupile.

Mida teha, kui leiad loodusest kahtlase eseme:

  • Ära puuduta! –  demineerijate jaoks ei ole tähtis, mis see täpselt on (granaat, mürsk, miin jms).
  • Mine eemale! –  lä.htu põhimõttest, et „kui sina näed pommi näeb pomm ka sind“.
  • Helista 112! –  vähimagi kahtluse korral helista kohe hädaabi numbrile – ei ole valeväljakutseid ja iga viivitus võib viia traagilise tagajärjeni.
  • Teavita teisi! – anna ka teistele läheduses viibivatele inimestele teada ohtlikust esemest, et hoida ära juhuslikke õnnetusi.
  • Oota abi ära! –  demineerijad võtavad leidjaga kontakti ja annavad mõistlikke soovitusi.
  • Metsas märgista võimalusel kahtlase eseme leiukoht, selleks võid ka oma nutiseadet kasutada. Uuri oma asukoha kohta veel lähemalt siit.

Kahtlase/tundmatu eseme leiu puhul peab teadma, et:

  • iga liigutamine võib plahvatusohtliku eseme käivitada;
  • transportimisel seate ohtu nii enda kui teiste elu;
  • lõkke kuumus võib plahvatusohtliku eseme käivitada.

Uuri lisa lõhkekeha leiu kohta siit

Artikli kirjutas Päästeamet

 

Skip to content