fbpx

Mida tähendavad mõisted töökoha kirjeldustes?

Enne töökohale kandideerimist, on vajalik lugeda ja aru saada töökoha kirjeldusest. Töö kirjeldused ütlevad palju palkava ettevõtte kohta, need näitavad, milline on töökoha roll firmas ning mida otsitakse potentsiaalses kandidaadis.

Sõnad ja väljendid, mida peaks täheldama

Järgnevaid sõnu kasutatakse tihti töökoha kirjeldustes:

Osaline või täielik kaugtöö võimalus – töötajal on võimalus täita olenevalt kokkuleppest üksikutel juhtudel või regulaarselt enda tööülesandeid väljaspool tavapärast tööandja asukohta

Graafikupõhine töö – töötaja töötab graafiku alusel, mis tähendab, et iganädalaselt võivad erineda tööpäevade ja töötundide kogus ning järjekord

Põhipalk – töötaja palga osa, mis on fikseeritud töölepingus ning töötajale tagatud

Tulemuspalk – töötaja palga osa, mis pole fikseeritud, vaid mida makstakse heade tööalaste tulemuste eest, lisatööülesannete täitmise eest vms

Paindlik tööaeg – annab töötegijale võimaluse valida, millal talle sobib töötunde täita (näiteks teatud juhtudel võimaldab töötajal valida, millal ta alustab ja lõpetab tööpäeva)

Arenguvõimalused/ettevõttesisene karjäär – töötajal on samas firmas võimalik tõusta karjääriredelil kõrgemale

Praktika – praktikat pakutakse üliõpilastele ning kutsekooliõpilastele nende kooli poolt või tööotsijatele Töötukassa poolt. Praktika eesmärk on anda praktikandile töökogemus ja oskused, mida läheb töökohal vaja ja aimdus valitud tööalast.

Osalise koormusega/tööajaga töökoht – tähendab, et töötaja nädala töötundide arv on väiksem kui 40 tundi

Täistööaeg – töötaja töötundide arv nädalas on 40 tundi (maksimaalselt 8 tundi ühes tööpäevas)

Brutopalk – töölepingus fikseeritud töötasu, millest pole veel maha arvestatud makse, mida tööandja peab tasuma

Netopalk – töötasu, mis makstakse pärast maksude maha arvestamist töötajale

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Karola Lee Aasavelt.

Skip to content