fbpx

Mida tähendab seksis nõusolek (ingl k consent)?

Teadlik ja vabatahtlik nõusolek on vabatahtlikult ning ilma survestamata loa andmine ükskõik millisele seksuaalsele tegevusele. Enne seksi või muud seksuaalset tegevust peavad kõik asjaosalised selleks andma nõusoleku. Kõigile tegudele ja sõnadele, mis on seotud sinu kehaga, on vaja sinu nõusolekut. Sest sinu keha on sinu oma. Sealjuures on oluline rõhutada, et ükski inimene ei saa ega tohi kunagi eeldada, et keegi annab nõusoleku – pead selles alati olema 100% veendunud.

Innukas nõusolek ehk õhinaga öeldud jah on igasuguse intiimse/seksuaalse tegevuse hädavajalik eeldus. See tähendab, et kõik, kes tegevuses osalevad, seda ka tegelikult teha tahavad.

Pea meeles:

 • Nõusoleku peavad andma kõik asjaosalised. 
 • Nõusolek on antud vabatahtlikult ja ilma survestamata.
 • Nõusolek on entusiastlik. Kui keegi on jah-i öeldes ebalev või kahtlev, siis see ei ole enam nõusolek.
 • Nõusolekut saab igal hetkel tagasi võtta. Seda ka siis, kui tegevus, milleks nõusolek anti, on juba alanud või on varem toimunud.
 • Nõusolek peab olema selge ja täpne. Kui keegi nõustus seksiga, siis see ei tähenda automaatselt, et ta on nõus kõikide seksuaalsete tegevustega.
 • Nõusolek peab olema teadlik. Teadlikku nõusolekut ei saa anda näiteks purjus olles, narkojoobes või teadvusetult.

Teadlik nõusolek kehtib ka online suhetes. Iga vastastikku naudingut pakkuv seksuaaltegevus, sh seksting, eeldab mõlema paretneri soovi, valmisolekut, nõusolekut ja vaba tahet. 

Kui üks partneritest ütleb seksuaaltegevusele „ei“ või väljendab muul viisil soovi seksuaalne tegevus lõpetada, tuleb see kohe lõpetada. „Ei“ ei ole kunagi käsitletav mänguna või „raskesti kättesaadava teesklemisena“. „Ei“ tähendab „ei“ igas seksuaalse tegevuse kontekstis.

Nõusolek tuleb anda vabatahtlikult, ilma survestamata. Kui keegi nõustub seksuaalse tegevusega vaba tahte vastaselt siis pole ta tegelikult selleks nõusolekut andnud ning sellisel juhul võib toimunut käsitleda seksuaalvägivallana!

Kunagi ei või eeldada, et kui keegi on varem mingiks tegevuseks oma nõusoleku andnud, annab ta selle uuesti. Nõusolek on alati ja igas hetkes tagasivõetav ja sellele on vajalik uuesti kinnitust saada. Isegi, kui keegi on millegagi korra nõustunud, peaksid küsima uuesti, sest inimesed võivad meelt muuta – isegi seksi ajal. Nõusolek ühte tüüpi seksuaalseks tegevuseks ei tähenda nõusolekut kõikideks tegevusteks. Näiteks, isegi kui ollakse nõus minema magamistuppa, ei tähenda see automaatselt seda, et ollakse nõus astuma ka seksuaalvahekorda.

Kontaktid, kust saab nõu ja abi küsida:

Noorte vaimse tervise portaal www.peaasi.ee – Sul on vaimse tervisega seotud küsimus, mure või kahtlus? Sa ei tea, kuidas edasi minna, mida enda aitamiseks ette võtta, kellega rääkida või millise spetsialisti poole pöörduda? Peaasi.ee lehelt  leiad materjale vaimse tervise ja  abi saamise võimaluste kohta, sh e-nõustamine, saad teha mitmesuguseid teste, näiteks oma ärevuse kohta ning leiad info ka tasuta noortenõustamisele. 

Noorteportaal www.seksuaaltervis.ee – siit leiad kõik seksi ja seksuaalsusega seonduva, näiteks infot enesekehtestamise kohta paarisuhtes või seksuaalvägivallaga seotud müütide kohta, materjale turvalise ja mitteturvalise seksi kohta ning viited tasuta noortenõustamisele.

Lasteabi telefon www.lasteabi.ee ja 116111 – Lasteabi pakub ööpäev läbi tasuta nõustamist nii lastele, täiskasvanutele kui ka spetsialistidele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist ka interneti turvalisuse küsimustes (nt identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustike kontodel, seksiga seotud ettepanekud internetis, soovitused küberkiusamise puhuks, kuidas piirata lapse arvutikasutamist, soovitatud reeglid, kuidas laps võib internetti kasutada jne). Samuti võid võtta ühendust ka siis, kui muretsed hoopis oma sõbra või tuttava heaolu pärast.

 • Lasteabitelefon 116 111 töötab kogu aeg ja sellele numbrile helistades võib soovi korral jääda anonüümseks. Telefonile vastavad kuus erialase kõrghariduse ja praktilise nõustamiskogemusega konsultanti. Pöördumised salvestatakse.
 • Lasteabi meiliaadress on info@lasteabi.ee.
 • Veebivestluse võimalus on kodulehel Lasteabi.

Kui soovid aega e-nõustamiseks, siis helista samuti telefonil 116 111.

 • Feministeeriumi veebist www.feministeerium.ee leiad artikleid soo, seksuaalsuse, seksuaalvägivalla, sekspositiivsuse jpm kohta, samuti sõnastiku, mis avab paljude feminismi mõistestikku kuuluvate väljendite tausta ja sisu.
 • Vaata ka Feministeerium – Alati õigus.

Pildi autoriõigused Feministeerium.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content