Ma pole oma identiteedis kindel. Mida ma peaksin tegema?

Artikkel aitab rohkem teada saada seksuaalsuse, soolise identiteedi ja soolise väljenduse kohta.

Meie identiteet on midagi, mis meie elu jooksul pidevalt areneb ja kasvab. See võib koosneda paljudest erinevatest teguritest, mille hulka võivad kuuluda meie rahvus, etniline kuuluvus, religioon, seksuaalsus, sugu, perekondlikud mõjud, isiklikud huvid ja tõekspidamised. Ei ole ühte viisi, kuidas määratleda, kuidas inimene ennast tuvastab või mõistab.

Kuidas ma tean, mis on minu identiteet?

Kui sa ei ole oma identiteedis kindel, on see täiesti normaalne. Kunagi pole vaja tunda, et pead end ühe või teisena tuvastama, kuid kui otsustad seda teha, pea meeles, et saad alati oma meelt muuta. Sa ei pea alati teistega jagama, kuidas end tuvastad, kuna see võib olla väga isiklik asi. Kui, aga otsustad seda teha, ei tohiks sa kunagi tunda, et pead vastama ühele kindlale identiteedile, et teisi  õnnelikuks teha. Allpool on mõned aspektid, mis võivad moodustada meie identiteedi erinevad osad.

Seksuaalsus = kuidas ja mida me seksuaalselt naudime

Seksuaalsus koosneb paljudest erinevatest aspektidest, nagu meie seksuaalsed ihad teiste vastu, meie mõtted ja külgetõmbed ning see, kuidas me end teistele väljendame. Meie seksuaalne identiteet on midagi, mis võib jääda samaks kogu meie elu jooksul või aja jooksul muutuda. Inimene võib olla ka aseksuaalne, kui tal on vähene või puudub üldse huvi seksuaaliha või seksuaalse tegevuse vastu. Kui sa pole oma seksuaalses identiteedis kindel, siis ka see on täiesti normaalne ja on olemas teenuseid, mille poole võid pöörduda, kui soovid toetust. Teavet mõne LGBT+ noortele saadaolevate tugiteenuste kohta leiad siit ja lisaks saad nõu küsida siin.

Seksuaalne külgetõmme = Kes meile meeldib

Meie seksuaalne külgetõmme viitab sellele, kellest oleme seksuaalselt ja/või romantiliselt huvitatud. Inimestele võivad meeldida ainult temast erinevast soost inimesed ja ta võib end tuvastada heteroseksuaalsena. Inimene võib end ka tuvastada lesbina või  geina, kui teda tõmbavad endaga samast soost inimesed. Paljud inimesed ei defineeri oma seksuaalset identiteeti binaarselt ja selle asemel tõmbavad neid erinevad inimesed. Seksuaalse identiteedi näideteks võivad olla biseksuaalne, panseksuaalne või queer, kuid on palju muid tüüpi identiteete. Kuigi paljud inimesed peavad end heteroseksuaalseteks inimesteks, geideks, lesbideks või biseksuaalseteks inimesteks, ei ole need ainsad seksuaalsed identiteedid ja paljud inimesed otsustavad oma seksuaalsuse määratlemiseks silti mitte kasutada.

Sooidentiteet = see, kuidas me end sisemuses tunneme / meie isiklik sootunnetus

Traditsiooniliselt määratakse inimese sugu sünnihetkel, uurides lapse suguelundeid. Kui lapsel on peenis, määratakse lapsele sündides sooks – mees ja kui tal on häbe, määratakse lapse sooks – naine. Kuid sugu ei ole mehe ega naise binaarne ja kellegi sugu ei pea põhinema tema suguelunditel või sootunnustel. Sugu on midagi, mis koosneb paljudest erinevatest teguritest, mis aitavad kujundada meid inimesteks, kes me oleme. Need tegurid võivad hõlmata meie keha, meie identiteeti ja meie eneseväljendust. Sinu sugu on see, kellena sa end tunned ja see võib ühtida sooga, mis sulle sündides määrati või mitte.

Inimesi, kes samastuvad sünnihetkel määratud sooga, nimetatakse sageli cis-soolised inimesed ja need, kes ei samasta end sünnihetkel määratud sooga, võivad olla trans- või asoolised (ilma soota) inimesed. Transsooline mees võidi sündides määrata naiseks, kuid tea, et see pole tema sugu. Mittebinaarne isik võidi sündides määrata meheks, kuid nad teavad, et nad pole ei mees ega naine. Terminit Trans kasutatakse sageli katusterminina kõigile neile, kelle sugu erineb sünnihetkel määratud soost. Sugu on isiklik ja see on sageli määratletud teatud kogukonna sotsiaalsete ja kultuuriliste standarditega. Soorollid ja identiteedid on erinevates maailma paikades erinevad. Mõne inimese jaoks võib nende sugu olla muutuv ja teiste jaoks aga konstantne.

Soo väljendus = väline väljendus (meie käitumine, kombed, huvid ja välimus seoses meie sooga)

Meie sooline väljendus on viis, kuidas näitame oma sugu ümbritsevale maailmale selliste asjade kaudu nagu riietus, soeng ja kombed. Mõne inimese sooline väljendus ühtib konkreetse soolise identiteediga, näiteks inimesega, kes identifitseerib end naisena ja kellele meeldib end traditsiooniliselt naiselikult väljendada. Paljude inimeste jaoks ei lange nende sooline väljendus ja sooline identiteet traditsioonilises tähenduses kokku ning nad väljendavad end erinevatel viisidel. Kui tunned end mehe või naisena, kuid ei tunne, et soovid järgida soolise väljenduse norme, on see täiesti normaalne. Traditsiooniliselt määrati sellised asjad nagu riided, hoolitsemine, käitumine ja tegevused teatud soo järgi. Näiteks poistel on lühikesed juuksed, nad kannavad pükse, neile meeldib sinine värv ja nad mängivad autodega ning tüdrukutele meeldib roosa, nende juuksed on pikad, nad kannavad kleite ja mängivad nukkudega. Need ei ole loomulikud tendentsid, vaid pigem traditsioonid või “normid”, mis on lastele pandud nende perekonna, kogukonna ja ühiskonna poolt.

Kui tunned, et oled erinev, kuna sulle ei meeldi samad asjad, mis sind ümbritsevatele inimestele või teisetele sinu sooga inimestele, on see täiesti okei. Sa ei pea vastama traditsioonilistele ootustele oma soo suhtes ja sa ei pea üldse aktsepteerima sugu, mis sulle määrati. See, kuidas me end väljendame, võib pidevalt muutuda.

Sooga seotud mõisted:

Binaarne ja mittebinaarne soosüsteem – binaarne soosüsteem jagab inimesed kaheks: meesteks ja naisteks. See jagunemine tuleneb bioloogilisest soost, mille arst määrab sünnil või ultrahelis lähtuvalt genitaalidest. Kuigi kaasaegses Lääne kultuuris vaadeldakse sugu binaarselt, on mittebinaarne soosüsteem tegelikult sama vana kui ühiskond ja on eksisteerinud eri kultuurides üle maailma. Mittebinaarne soosüsteem on paljudes kultuurides tänagi veel elujõuline, näiteks põlisameeriklastel, hindudel jm.

Mittebinaarse sooidentiteediga inimene – inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi. Selline sooidentiteet võib olla nt naise ja mehe vahel, mõlemad korraga, sootu, muutuv või koosneda mitmest soost. Mittebinaarne inimene võib end nimetada ka transsooliseks, kuna tema sünnil määratud bioloogiline sugu ja/või juriidiline sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga.

Intersooline inimene – inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogilise naise või mehe normidele. Intersoolisus võib olla tuvastatav sünnil, aga võib ka selguda vanemas eas. Kui see ei tekita inimesele vaevusi, siis ei vaja see meditsiinilist sekkumist. Üks suurimaid probleeme on see, et intersoolisi lapsi opereeritakse ilma nende nõusolekuta, mis võib hilisemas elus neile keha- või identiteediprobleeme tekitada.

Genderqueer – lai mõiste inimeste kohta, kes tunnevad, et nende sootunnetus või sooline eneseväljendus ei vasta ühiskondlikele normidele.

Cross-dresser – inimene, kes võtab (aeg-ajalt) üle mõned teise soo elemendid (riietumine, käitumismaneerid, kosmeetika jne), kuid on rahul oma sünnil määratud sooga sooga ega soovi soolist üleminekut.

Cis-sooline inimene (ladina k. cis – “samal pool”), ka paiksooline inimene – inimene, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline, sotsiaalne ja tunnetuslik sugu kattuvad. Näiteks on cis-soolisel inimesel peenis, dokumentidesse on ta märgitud mehena, ta tunneb end mehena ning tema sooline eneseväljendus vastab mehele esitatud ootustele (näiteks kannab ta nö meesteriideid).

Asooline inimene – inimene, kes identifitseerib end sootuna, kes ei taju endal ühtegi tunnetuslikku sugu.

Transsooline inimene (ladina k. trans – “teisel pool”) – inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei vasta tema bioloogilisele soole ja/või juriidilisele soole. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees. Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni.

Sooneutraalsus on mõiste, mis kirjeldab nähtusi, milles sugu ei ole määrav. Näiteks on sooneutraalsed enamik seadustest (st seadus kohtleb eri soost inimesi samamoodi), kaubad ja teenused (nt ühistransport, toidupood), teatud eranditega haridus (st igaüks saab kooli minna) jne. Sooneutraalsus võib endas peita ka soopimedust, st olukorda, kus soospetsiifiliste vajadustega ei arvestata (nt seadused või meetmed, mis on justkui sooneutraalsed, kuid päriselus mõjutavad ülekaalukalt vaid ühte sugu). Sooneutraalsus ei tähenda sugude eiramist või kaotamist.

Soorollid on ühiskondlikud ettekujutused sellest, milline peaks üks ühest või teisest soost inimene oma elus tegema, kuidas elama, mis rolli täitma jne. Need arusaamad sõltuvad kultuurist ja võivad eri kultuurides erineda. Näiteks on kultuuriliselt üsna kindlad soorollid kodu- ja pereelus: kes peaks palka teenima, kes kodu eest hoolitsema, kes lapsi kasvatama jne. Kuna soorollid on kultuuris juurdunud, võib olla raske nende piiratust märgata ja neist loobuda.

Soostereotüüp on lihtsustatud ja eelarvamuslik arusaam soorollidest.

Soovoolavus (ing. k. gender fluid) – inimese sooidentiteet, mis ei seostu ühegi kindla tunnetusliku sooga, vaid liigub nende vahel või üleselt.

Sugu on osa inimese identiteedist. Sugu koosneb bioloogilisest soost (suguorganid, hormoonid, kromosoomid; inglise keeles sex), juriidilisest soost (soomarker dokumentidel), tunnetuslikust soost (inglise keeles gender), sotsiaalsest soost (soorollid) ja soolisest eneseväljendusest (välimus, maneerid jms). Kui need elemendid kattuvad, on inimene cis-sooline, kui tunnetuslik sugu ei kattu bioloogilise ja/või juriidilise sooga, on inimene transsooline.

Artikkel on koostatud koostatud Eesti LGBT Ühingu veebilehe www.lgbt.ee ja www.spunout.ie põhjal.

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega) inimeste heaks töötav mittetulundusühing.

Spunout on Iirimaa noorteinfo veebisait, mis pakub kvaliteetset ja kontrollitud infot noortele. 

Skip to content