fbpx

Ma pole oma identiteedis kindel. Mida ma peaksin tegema?

Artikkel aitab rohkem teada saada seksuaalsuse, soolise identiteedi ja soolise väljenduse kohta.

Meie identiteet on midagi, mis meie elu jooksul pidevalt areneb ja kasvab. See võib koosneda paljudest erinevatest teguritest, mille hulka võivad kuuluda meie rahvus, etniline kuuluvus, religioon, seksuaalsus, sugu, perekondlikud mõjud, isiklikud huvid ja tõekspidamised. Ei ole ühte viisi, kuidas määratleda, kuidas inimene ennast tuvastab või mõistab.

Kuidas ma tean, mis on minu identiteet?

Kui sa ei ole oma identiteedis kindel, on see täiesti normaalne. Kunagi pole vaja tunda, et pead end ühe või teisena tuvastama, kuid kui otsustad seda teha, pea meeles, et saad alati oma meelt muuta. Sa ei pea alati teistega jagama, kuidas end tuvastad, kuna see võib olla väga isiklik asi. Kui, aga otsustad seda teha, ei tohiks sa kunagi tunda, et pead vastama ühele kindlale identiteedile, et teisi  õnnelikuks teha. Allpool on mõned aspektid, mis võivad moodustada meie identiteedi erinevad osad.

Seksuaalsus = kuidas ja mida me seksuaalselt naudime

Seksuaalsus koosneb paljudest erinevatest aspektidest, nagu meie seksuaalsed ihad teiste vastu, meie mõtted ja külgetõmbed ning see, kuidas me end teistele väljendame. Meie seksuaalne identiteet on midagi, mis võib jääda samaks kogu meie elu jooksul või aja jooksul muutuda. Inimene võib olla ka aseksuaalne, kui tal on vähene või puudub üldse huvi seksuaaliha või seksuaalse tegevuse vastu. Kui sa pole oma seksuaalses identiteedis kindel, siis ka see on täiesti normaalne ja on olemas teenuseid, mille poole võid pöörduda, kui soovid toetust. Teavet mõne LGBT+ noortele saadaolevate tugiteenuste kohta leiad siit ja lisaks saad nõu küsida siin.

Seksuaalne külgetõmme = Kes meile meeldib

Meie seksuaalne külgetõmme viitab sellele, kellest oleme seksuaalselt ja/või romantiliselt huvitatud. Inimestele võivad meeldida ainult temast erinevast soost inimesed ja ta võib end tuvastada heteroseksuaalsena. Inimene võib end ka tuvastada lesbina või  geina, kui teda tõmbavad endaga samast soost inimesed. Paljud inimesed ei defineeri oma seksuaalset identiteeti binaarselt ja selle asemel tõmbavad neid erinevad inimesed. Seksuaalse identiteedi näideteks võivad olla biseksuaalne, panseksuaalne või queer, kuid on palju muid tüüpi identiteete. Kuigi paljud inimesed peavad end heteroseksuaalseteks inimesteks, geideks, lesbideks või biseksuaalseteks inimesteks, ei ole need ainsad seksuaalsed identiteedid ja paljud inimesed otsustavad oma seksuaalsuse määratlemiseks silti mitte kasutada.

Sooidentiteet = see, kuidas me end sisemuses tunneme / meie isiklik sootunnetus

Traditsiooniliselt määratakse inimese sugu sünnihetkel, uurides lapse suguelundeid. Kui lapsel on peenis, määratakse lapsele sündides sooks – mees ja kui tal on häbe, määratakse lapse sooks – naine. Kuid sugu ei ole mehe ega naise binaarne ja kellegi sugu ei pea põhinema tema suguelunditel või sootunnustel. Sugu on midagi, mis koosneb paljudest erinevatest teguritest, mis aitavad kujundada meid inimesteks, kes me oleme. Need tegurid võivad hõlmata meie keha, meie identiteeti ja meie eneseväljendust. Sinu sugu on see, kellena sa end tunned ja see võib ühtida sooga, mis sulle sündides määrati või mitte.

Inimesi, kes samastuvad sünnihetkel määratud sooga, nimetatakse sageli cis-soolised inimesed ja need, kes ei samasta end sünnihetkel määratud sooga, võivad olla trans- või asoolised (ilma soota) inimesed. Transsooline mees võidi sündides määrata naiseks, kuid tea, et see pole tema sugu. Mittebinaarne isik võidi sündides määrata meheks, kuid nad teavad, et nad pole ei mees ega naine. Terminit Trans kasutatakse sageli katusterminina kõigile neile, kelle sugu erineb sünnihetkel määratud soost. Sugu on isiklik ja see on sageli määratletud teatud kogukonna sotsiaalsete ja kultuuriliste standarditega. Soorollid ja identiteedid on erinevates maailma paikades erinevad. Mõne inimese jaoks võib nende sugu olla muutuv ja teiste jaoks aga konstantne.

Soo väljendus = väline väljendus (meie käitumine, kombed, huvid ja välimus seoses meie sooga)

Meie sooline väljendus on viis, kuidas näitame oma sugu ümbritsevale maailmale selliste asjade kaudu nagu riietus, soeng ja kombed. Mõne inimese sooline väljendus ühtib konkreetse soolise identiteediga, näiteks inimesega, kes identifitseerib end naisena ja kellele meeldib end traditsiooniliselt naiselikult väljendada. Paljude inimeste jaoks ei lange nende sooline väljendus ja sooline identiteet traditsioonilises tähenduses kokku ning nad väljendavad end erinevatel viisidel. Kui tunned end mehe või naisena, kuid ei tunne, et soovid järgida soolise väljenduse norme, on see täiesti normaalne. Traditsiooniliselt määrati sellised asjad nagu riided, hoolitsemine, käitumine ja tegevused teatud soo järgi. Näiteks poistel on lühikesed juuksed, nad kannavad pükse, neile meeldib sinine värv ja nad mängivad autodega ning tüdrukutele meeldib roosa, nende juuksed on pikad, nad kannavad kleite ja mängivad nukkudega. Need ei ole loomulikud tendentsid, vaid pigem traditsioonid või “normid”, mis on lastele pandud nende perekonna, kogukonna ja ühiskonna poolt.

Kui tunned, et oled erinev, kuna sulle ei meeldi samad asjad, mis sind ümbritsevatele inimestele või teisetele sinu sooga inimestele, on see täiesti okei. Sa ei pea vastama traditsioonilistele ootustele oma soo suhtes ja sa ei pea üldse aktsepteerima sugu, mis sulle määrati. See, kuidas me end väljendame, võib pidevalt muutuda.

Allikas:  Eesti LGBT Ühingu veebileht ja Iirimaa noorteinfoportaali Spunout veebileht.

Videod: Amaze.org

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content