fbpx

Levinumad vead, mis põhjustavad sõidueksami negatiivse tulemuse

Sõidueksami sooritamine ja juhtimisõiguse saamine on sinu jaoks elus oluline samm ja kahtlemata ka suur pingutus. Alati ei lähe kõik plaanipäraselt, alt võivad vedada nii närvid kui ka oskused. Loe lähemalt, milles võib olla asi, kui eksamitulemus on negatiivne.

  • Puudulik iseseisev liikluse jälgimine, mis väljendub eelkõige liikluskorraldusvahendite mitte tähele panemises.
  • Puudulik auto käsitsemine, mis väljendub auto gabariidi tunnetuse puudumises või auto juhtimisseadmetega mitte hakkama saamises, oskamatuses kiirendada.
  • Oskamatus sooritada harjutust. Eriti aga iseseisev tühja parkimiskoha leidmine ja ebaõnnestunult pargitud auto asendi korrigeerimine.
  • Vähene maanteesõidu kogemus, mis väljendub ebaõiges kiiruse valikus, puudulikus kiirendus- ja aeglustusradade kasutamises.

Palju õnne eksami sooristamise puhul!

Eksami eduka sooritamise korral antakse isikule juhtimisõigus. Alates sõidueksami edukast sooritamisest, saab isik juhtimisõiguse ning võib Eesti piires sõidukit juhtida kuni juhiloa kättesaamiseni, kuid mitte kauem kui 10 tööpäeva.

Mida teha, kui sõidueksami sooritamine ebaõnnestus?

Sõidueksami mittesooritamise korral väljastatakse eksamineeritavale sõidueksami raport, kus on märgitud sõidueksami mittesooritamise põhjus ning eksami ajal tehtud vead. Vastav raport väljastatakse isikule Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kui isik ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata Transpordiameti määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.

Rohkem infot sõidueksami kohta leiad siit.

Artikli autor on Transpordiamet.

Skip to content