fbpx

Kus saab Eestis õppida noorsootööd ja mis on erialade erinevused?

Eestis saab noorsootööd õppida kolmes ülikoolis – Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, Tartu Ülikooli Narva kolledžis ning Tallinna Ülikoolis. Viljandis on eriala nimeks „Kogukonnaharidus ja huvitegevus“, Tallinnas ja Narvas „Noorsootöö“. Kõik kolm õppekava annavad tudengile põhjalikud teadmised noorsootööst.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekavas on oluline kogukondlik aspekt, kus tudengitele antakse ülevaade noorsootöö erinevatest võimalustest kogukonnas. Tudengitel on võimalik valida kahe suuna vahel –  rakendusteater või mängud ja seikluskasvatus. Rakendusteatri suund keskendub rohkem loovtegevustele ning mängude ja seikluskasvatuse suuna tudengid käivad palju koolist väljas praktilisi tegevusi tegemas. Koolis õpitud teadmiseid ja oskuseid saab rakendada erinevatel praktikatel.

Tallinna Ülikooli noorsootöö õppekava tugevuseks on tugev noortepoliitiline taust. Õppetöösse on sisse põimitud õppekäigud ja osalemine noorte info- ja haridusmessidel. Õppekava lõpetanu omab süsteemset ülevaadet rahvusvahelisest ja riiklikust noortepoliitikast ning on professionaalse ettevalmistusega, et rakendada omandatud teadmisi praktilises töös noortega.

Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö õppekavas on silmapaistev virtuaalne noorsootöö. Seal saab arendada ettevõtlikkust ning suurt tähelepanu pööratakse eneseanalüüsile. Tudengid saavad teadmised noorsootööst, noorte kaasamisest, erinevatest noorsootöö valdkondadest. Lisaks toimuvad terve aasta vältel erinevad lisaüritused.

Kõigis kolmes koolis saavad noorsootöö õppekava lõpetanud noorsootöötaja 6. taseme kutsetunnistuse ehk kõigil kolmel õppekaval omandatakse kõik noorsootöötaja kohustuslikud kompetentsid.

Praktikad

Viljandis on kõige rohkem praktikaid, mistõttu kestab õpe 4 aastat, samal ajal kui Tallinnas ja Narvas on õpe 3 aastat ning väiksemas mahus praktikaid. Viljandis ja Tallinnas lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse, Narvas lõpetanud saavad bakalaureusekraadi. Mõlema kõrgharidusega saab edasi õppima minna magistrantuuri, üheks võimaluseks on jätkata noorsootöö õpinguid Tallinna Ülikooli „Noorsootöö korralduse“ õppekaval.

Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava tudengitel on kohustuslik teha üks suurem noorsootöö praktika, mida võib sooritada nii välismaal kui ka Eestis. Eestis on erinevaid noorsootöö valdkonnad, kus saab praktikat teha, nt kool, noortekeskus, linnavalitsus jne.

Tallinna Ülikooli noorsootöö õppekava tudengitel on järgmised praktikad: noorsootöö praktika, laagripraktika, kohaliku omavalitsuse noorsootöö praktika, noortegrupi juhendamise praktika ning vaatluspraktika, mille raames tehakse õppekäike noortevaldkonna organisatsioonidesse ja külastatakse noorsootöö üritusi.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias on mõlemale suunale laagripraktika, huvijuhi ja noorsootöö praktika kohustuslikud. Rakendusteatri suunale on kohustuslikud veel: draamaõppe praktika, eneseväljenduse praktikum, rakendusteatri praktika. Tegevusõppele on järgmised praktikad: elamuspedagoogika praktika, loodushariduse praktika, seiklustegevuste praktika.

Kokkuvõtteks saab öelda, et kõik kolm õppekava on erinevad ning lõpliku valiku tegemiseks tuleb ise teha eeltööd, tutvuda kõikide õppekavadega ning valida endale sobivaim.

Täpsemat infot õppekavade kohta saab koolide kodulehelt:

Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala

Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö eriala

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala

Koostas Helerin Leemets 

Skip to content