fbpx

Kuidas vabatahtlik töö tagasi annab?

On hulganisti põhjuseid, miks oma mugavustsoonist välja astuda ning vabatahtlikule tegevusele käed külge lüüa. Vabatahtlikuks olemine võimaldab oma kogukonna hüvanguks midagi ära teha, kohtuda uute inimestega ja omandada oskusi, mis ilmestaksid CV-d. Lisaks võib vabatahtlik tegevus olla ravim stressi vastu või aidata leida sihti tulevikuks.

Asugem avastama vabatahtliku töö plusse, sest see võib anda palju rohkem, kui esmapilgul arvata võib!

Vabatahtikkuse olulisus

Vabatahtlik tegevus annab võimaluse positiivselt panustada kohalikku kogukonda, riiki või isegi laiemalt, olenevalt sellest, kuhu vabatahtlikuks minna. Olenemata sellest, kuhu otsustad vabatahtlikuna panustada, sinu panus aitab ellu viia muutust ning avaldada  mõju inimestele ja kogukondadele, kellega koos tegutsed.

Olenemata sellest, kus või kelle heaks me töötame, on meie panus oluline ja tuleb nii inimestele kui kogukondadele, keda aitame, kasuks.

Suhtlemisoskuste avardamine

Vabatahtliku tegevusega ühinedes avaneb võimalus kohtuda uute inimestega väljastpoolt oma mugavustsooni. Vabatahtlik tegevus koondab erinevas vanuses ja erinevate huvidega inimesi, kes kõik asuvad tööle ühise eesmärgi nimel. Erinevad elukogemused võimaldavad üksteiselt õppida.Võib ka juhtuda, et tegevuse käigus leitakse keegi, kellega soovitakse ka tulevikus koostööd teha.

Uute oskuste omandamine

Vabatahtlik tegevus annab võimaluse omandada praktiliseid oskusi, mille õpetamisest klassiruumis puudu tuleb. Vabatahtlikuks tegevuseks on väga palju erinevaid võimalusi, igal tegevusel/organisatsioonil on oma eesmärk ja meetodid selle täitmiseks. Oskused, mida seeläbi omandada võib, asuvad palju laiemal spektril kui esmapilgul arvata võib.

Näiteks liitudes Teeviit vabatahtlike tiimiga, avaneb võimalus proovida kätt artiklite kirjutamises, intervjuude läbiviimises, sotsiaalmeedia haldamist, ürituste ja töötubade korraldamist ning läbiviimist. Lisaks arendab vabatahtliku töö ka empaatiat ja kaastunnet, kuna tuleb teha koostööd teiste inimestega.

Tee oma CV atraktiivsemaks

Ehk oled koolis kuulnud, et vabatahtlik tegevus näeb CV-l hea välja – see vastab igati tõele. Vabatahtlikust tööst  saadud kogemused ja oskused võivad viia meid karjääriteeni, mille peale ei pruukinud me koolis valikaineid või ülikoolis eriala valides mõeldagi. Kooliväline tegevus (hobid, vabatahtlik tegevus) võimaldab potentsiaalsel tööandjal meie kohta rohkem teada saada. Kogemus vabatahtlikuna annab aimu, milline on su oskuste ulatust väljaspool lõputunnistust.

Avasta iseennast

Vabatahtlikuna tegutsemine võib aidata kaasa oma huvide ja kire leidmisele – seda praktilisel “käed külge” moel. Vabatahtlik tegevus võib olla ka abiks kaardistamaks, millist tööpõldu tulevikus harida soovime või milliste hobidega töö kõrvalt tegeleda soovime. 

Esita endale väljakutse

Mitte kõik vabatahtliku töö kogemused ei pruugi olla positiivsed, kuid ka keerukatest olukordadest on võimalik õppida. Vabatahtliku tegevusega liitudes esitad endale väljakutse vastata ootustele, mis sulle kui vabatahtlikule seatakse.

Vabatahtlik tegevus pakub hulganisti võimalusi enese arendamiseks ja teostamiseks. Nagu tööpõldki, on ka tööde ja valdkondade haare, millesse vabatahtlikuna panustada saab, väga lai. See võimaldab igaühel leida endale sobiva ja huvipakkuva tegevuse! Esita sinagi endale väljakutse ja haara kinni mõnest huvipakkuvast võimalusest!

Allikas: Iirimaa noorteinfoportaal Spunout.

Artikli tõlkis ja toimetas noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Laura- Liisa Tõldsepp.

Skip to content