Kuidas saada aru, et olen kindlas ja terves suhtes?

Kindel ja terve suhe põhineb vastastikusel austusel, usalduses ja koostöös – just nii, et mõlemad osapooled tunnevad end hästi ja mõnusalt. Sellises suhtes saavad partnerid omavahel kõigest rääkida, jagada oma muresid ja rõõme.

Suhtes olles on kahe inimese vahel enamasti suur lähedus. Lähedus, mis tähendab seda, et mõlemad soovivad olla selles suhtes ja teineteisega jagada armastust, hellitusi, kallistusi ning mõlemad osapooled tunnevad end hästi. Oluliseks peetakse ka teineteise otsuste ja valikute austamist ning täielikku usaldust igapäevaste rõõmude jagamisel ning murede lahendamisel.

Märgid kindlast ja tervest suhtest:

  • Ausus. Ole oma kaaslase vastu aus ja usu oma kaaslast. Valed ja keerutamised võivad suhtesse tuua pingeid ning segadust.
  • Usaldus. Omavahel kõigest ja kõigist rääkimine täieliku usaldusega pakub mõlemale osapoolele heameelt.
  • Austus. Leppige teineteise omaduste, olemusega ja arvamustega. Need on asjad, mida on raske iseenda kui partneri puhul muuta, kõige lihtsam on leppida ja võtta teineteist sellistena nagu olete.
  • Vastutus. Iga öeldud sõna ja lause on mõeldud südamest. Kui tehakse oma sõnadega või käitumisega teisele haiget, on selle normaalseks osaks vabandamine ja andestuse palumine.
  • Truudus. Kindlas suhtes olevad inimesed usaldavad teineteist ja ei pea vajalikuks teineteise tegemisi või truudusetust kahtluse alla seada.
  • Omavaheline suhtlus. Kui saate omavahel rääkida kõigest, nii heast kui halvast probleemideta, näitab see seda, et suhe on igati terve.

Ohumärgid võivad ilmnevad siis, kui tunned end suhtes halvasti või pead käituma või tegema midagi, mida sa ei soovi. Näiteks ei ole hea märk see, kui üks või teine partner surub peale oma arvamust või hoiakuid, tunneb liigselt huvi partneri käikude vastu või ilmneb suhtes vägivald. Ka seksima sundimine on vägivald. Kui koged suhtes ükskõik millist vägivalda, peaksid sellest suhtest välja astuma.

Suhtes võib esineda ka probleeme ja kõige õigem on lahendamiseks omavahel avatult rääkida, lahendada arusaamatused ja probleemid. Vahel on raske probleemidest rääkida, tunneme end ebakindlalt ja halvasti, arvame, et teeme oma kaaslasele haiget. Sellisel juhul on võimalus pöörduda näiteks Noorte Nõustamiskeskusesse, suhtenõustaja või spetsialisti poole, kes abistab lahenduse leidmisel.

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit noorteinfo peaekspert Kaie Pranno.

Anna oma panus Teeviit teemakuude 2024 loomesse!

Noorteinfoportaal Teeviit toimetab igal aastal teemakuude põhiselt avades noorte jaoks olulisi teemasid ning jagades erinevate noorte ja spetsialistide persooni- ja kogemuslugusid. Selleks, et ka järgmisel aastal pakkuda noorte jaoks huvipakkuvat sisu vajame Sinu abi! Anna oma panus vastates lühikesele küsimustikule!

Jättes oma e-maili loosime kõikide vahel välja ka Teeviit meeneid.

Skip to content