fbpx

Kuidas püstitada tarku ehk SMART eesmärke?

Uute alguste puhul – olgu uus kalendriaasta või uus eluaasta – kipume me ikka seadma endale eesmärke. Eesmärgid võivad püstitatud olla igas eluvaldkonnas. Toome näiteks mõned eesmärgid, mida kiputakse seadma:

  • Kogun raha ja lähen reisile
  • Loen rohkem raamatuid
  • Hakkan rohkem trennis käima
  • Võidan lotoga

Eesmärkide seadmine on väga hea ja isegi oluline, kuid neid tuleb teha õigesti. Vaadates eelnevalt 4 kirja pandud eesmärki, siis kas need on inspireerivad? Kas need on realistlikud, mõõdetavad ja saavutatavad?

Vastus on pigem mitte. Ilmselgelt me võime välistada ühe variantidest – lotoga võitmine ei ole eesmärk, mis oleks realistlik ja mida endale eesmärgiks seada tasuks. Teise kolme variandi puhul saame öelda, et need on realistlikud, kuid siiski mitte konkreetsed, mõõdetavad ja eesmärgistatult saavutatavad. Kindlasti ei ole need selliselt püstitatud eesmärgid inspireerivad ning võivad ununeda juba üsna ruttu.

Eesmärgid on unistused, millel on tähtaeg

Eesmärgid panevad meid tegutsema ning annavad tegutsemiseks motivatsiooni. Hea eesmärk on sõnastatud positiivselt ja tulemus on sinu enda jaoks piisavalt motiveeriv, see tähendab, et sa tahad selle nimel pingutada.

Eesmärkide sõnastamiseks ja seadmiseks on loodud tehnika, mis aitab luua eesmärke, mis oleksid konkreetsed ja saavutatavad ning aitavad hoida motivatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Seda nimetatakse SMART mudeliks.

S (Specific) – KONKREETNE – arusaadav ja tulemustele suunatud;

M (Measurable) – MÕÕDETAV – saan hästi aru, kas olen eesmärgini jõudnud;

A (Achievable) – SAAVUTATAV –  saavutatav ega jää vaid unistuseks;

R (Relevant)  – ASJAKOHANE – isiklikult oluline ning sõnastan täpselt, ei valgu laiali;

T (Timely) – AJASTATUD – tean, millal tahan eesmärgini jõuda.

Hästi sõnastatud, konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid annavad selge suuna. Kui eesmärgid on realistlikud ja saavutatavad, siis on eesmärkide täitumise tõenäosus suurem. Püüelda eesmärgi poole, mida nagunii ei ole võimalik saavutada, ei hoia üleval kellegi motivatsiooni.

Võttes arvesse SMART mudelit, proovime näidiseesmärke uuesti seada:

  • Tahan minna oma unistuste reisile Barcelonasse 2019. aasta septembris ning selle teostamiseks on vaja 800eurot. See tähendab, et järgmised 8 kuud pean reisi jaoks säästma iga kuu vähemalt 100 eurot.
  • Tahan 2019. aastal lugeda läbi vähemalt 12 raamatut, mis tähendab, et keskmiselt loen ühe raamatu kuu jooksul. Eesmärgi täitmiseks vaatan vähem telekat ning leian igal nädalal 3 õhtut raamatu lugemiseks. Hea nipp! Koosta endale ka raamatute nimekiri, mida sa oled juba ammu tahtnud läbi lugeda!
  • Sportimisega seotud eesmärke sea sõltuvalt oma füüsilisest valmisolekust! Sea endale kõrgem eesmärk, kuid mitte midagi sellist, mida pole võimalik saavutada. Võrdluseks näide: Alustan jooksmisega 2019. aasta alguses ning 2019. aasta septembris jooksen täismaratoni (42,2 km) VÕI alustan 2019. aasta alguses jooksutrenniga (ühinen kodukoha jooksugrupiga), käin vähemalt 2x nädalas jooksmas ning 2019. aasta septembris jooksen SEB maratonil hea enesetundega 10 km distantsi.

Aga kui eesmärgid on pikaajalised?!?

Suuremate ja kaugemate eesmärkide poole püüdlemisel tasub lõppeesmärk võtta lahti väikesteks tükkideks, kuna väikeste eesmärkide saavutamine annab meile eduelamuse, hea enesetunde ja seeläbi motivatsiooni järgmise eesmärgi nimel edasi tegutseda, kuni lõppeesmärgi saavutamiseni.

Hea nipp, kuidas kindlustada eesmärkide täitmist!

Kui sa tõesti tahad enda eesmärki saavutada, siis tasub sellest plaanist ka teistele teada anda. Välja ütlemine pühendab sind ennast rohkem eesmärgi nimel tegutsema. Kui teised küsivad, kuidas sul selle eesmärgi täitmisega läheb, siis ärgitab see sind tegutsema. Pealegi võid saada teistelt inimestelt ka otsest tuge eesmärgi saavutamiseks, nad võivad hoida sind kursis võimalustega, mis aitavad sul eesmärgile lähemale jõuda.

Kasutatud allikad:

Skip to content