fbpx

Kuidas kirjutada projekti ja kuhu see esitada?

Sul on idee ja tahad selle ellu viia, kuid ei tea kuidas projekti kirjutada ja kuhu see siis rahastuse saamiseks esitada? Siit leiad 4 lihtsat sammu, kuidas oma idee projektitaotluseks vormida ning kuhu ja millal see esitada.

Accordion Content
 • Idee peab olema Sinu oma ja see peab sulle meeldima! Oluline on ka see, et Sinu ideel on toetajaid ja kaasa tegijaid.
 • Sinu idee peab midagi muutma ja paremaks tegema, näiteks koolis, linnas või külas ning ideel peab olema selge eesmärk ja sisutegevuste ideed.
 • Ideest saab projekt alles siis, kui tead kuhu ja millal see esitada. Võimalusi on mitmeid. Näiteks:
  1. Oma kooli, linna või kodukülaga seotud projekte saab esitada Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlusvoorus “Kohalikud solidaarsusprojektid”.
  2. Noorte aktiivsust ja osalust toetavaid projekte saab esitada Erasmus+ taotlusvoorus “Noorte osalusprojektid” (need võivad olla nii kodupiirkonnas kui ka rahvusvahelised).
  3. Rahvusvahelisi noortevahetusi saab esitada Erasmus+ taotlusvoorus “Noortevahetus”.

PS! Taotlusvoore korraldavad ka näiteks kohalikud omavalitsused või noorte- ja haridusvaldkonna esindusühingud. Küsi vajadusel lisainfot näiteks huvijuhi, noorsootöötaja, noorsootöö spetsialisti käest.

 • Projekti elluviimine on meeskonnatöö ja tähendab seda, et kokku on pandud meeskond, kus on vähemalt 4-5 liiget.
 • Projekti meeskonnas on igal liikmel oma ülesanne ja vastutus.
 • PS! Alaealiste noorte meeskonna puhul on vajalik täiskasvanut (noorsootöötaja, huvijuht, mentor või keegi teine), kes tegeleb rahaasjadega ja allkirjastab lepingu.
 • Rahvusvahelistes projektides on kindlasti vajalik vähemalt üks välispartner. See võib olla noorteorganisatsioon, kool või mõni muu asutus.
 • Kodukohas, külas või linnas toimuvates projektides on võimalus teha koostööd või saada tuge näiteks mõne noortekeskuse või kooli poolt.
 • Oluline on see, et kõik osapooled oleksid projekti tegemisest ja valitud teemast kindlasti huvitatud!
 • Rahastuse saamiseks on vaja kirjutada projekt.
 • Projekti kirjutamisse tuleks kaasata kogu meeskond ja partnerid.
 • Rahastuse taotlemisel tuleb selgelt sõnastada eesmärk ja panna paika sisutegevused koos tähtaegadega.
 • PS! Ava projekti taotlusvorm aegsasti ja ära jäta seda viimasele minutile.

Vaata üle ka allolevad videod!

Lisaks tasub end kurssi viia sellega, millised on levinud vead projektitaotlustes ja kuidas neid vältida!

 • Projekti idee ei ole projekti esitaja oma või noored pole ise projekti eestvedajad.
 • Idee ei ole põhjalikult läbi mõeldud ja seetõttu ei osata sõnastada eesmärki.
 • Sisutegevused ei aita saavutada projekti eesmärki.
 • Projektiga seotud mõju, muutus või millegi paremaks tegemine ei ole läbi mõeldud.
 • Piisavalt ei ole arvestatud meeskonna ja osalejate vajadustega.
 • Sisutegevusi tehakse osalejatele, mitte koos osalejatega.
 • Mis on eesmärk?

Eesmärk on seisund või olukord, mida soovitakse projektiga saavutada.

 • Mis on sisutegevus?

Sisutegevus(ed) on projekti eesmärgi saavutamiseks tehtud tegevused

 • Mis on mõju või muutus?

Mõju või muutus on projekti raames tekkiv positiivne areng kas kogukonnas, külas või noortegrupis.

Kui Sul on idee, aga ei tea kuidas edasi minna ja kuhu oma idee esitada, siis saad nõu küsida Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuselt siit või küsi nõu noustamine@harno.ee.

 

Noortevahetus

Osalusprojekt

Solidaarsusprojekt

o   13-30a noortele
o   16-60 osalejat, min 4
noort ühes grupis
o   Põhitegevus 5-21 päeva
o   Rahvusvaheline projekt
o   Vähemalt 1 partner

o   13-30a noortele
o   Osalejate arv ei ole piiratud
o   Tegevusi võib olla mitu
o   Kohalik või rahvusvaheline projekt

o   18-30a noortele
o   5 noort tuumikgrupis
o   Tegevusi võib olla mitu
o   Kohalik projekt
o   Partnerit ei ole vaja

 • Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ taotlusvoorude tähtajad on sel aastal 20. veebruar, 7. mai ja 1. oktoober 2024. Lisainfo ja täpsustused leiad siin.

Lisainfot saad 15. jaanuaril 2024 kell 15.00-16.30 toimuvast infotunnist Zoomis. Lisainfo ja registreerumine siin (pane end hiljemalt 10.01.2024 kirja!).

Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ taotlusvoorude tähtaajad on 20. veebruar, 7. mai ja 1. oktoober 2024. Lisainfo siin.

Lisainfot saad 15. jaanuaril 2024 kell 15.00-16.30 toimuvast infotunnist. Lisainfo ja registreerumine siin (pane end kirja hiljemalt 10.01.2024!).

Skip to content