fbpx

Kuidas ennast sisseastumiskatseteks ette valmistada?

Sisseastumiste periood võib olla stressirohke, kuid pinget aitab vähendada ettevalmistus ja planeerimine. Koolide infot läbi vaadates tee endale märkmeid, loo infofail, kuhu koondad olulise või salvesta veebilehed, et vajalik info oleks sul alati käeulatuses.

Kui oled edasiõppimissoovi läbi mõelnud, siis pead esitama kooli kandideerimiseks avalduse ja seejärel läbima sisseastumiskatsed. Iga kool kehtestab oma nõuded, mille alusel ta õppijaid vastu võtab. Osades koolides toimuvad ka ühiskatsed, mis tähendab, et saad mitmesse kooli ühe avalduse ja testiga kandideerida.

Sisseastumisel võidakse arvestada järgmist:

 • hinneteleht või lõputunnistuse keskmine hinne;
 • riigieksamite tulemused;
 • üldteadmiste test;
 • motivatsioonikiri või videotutvustus;
 • vestlus nii individuaalselt või ka rühmas (vestlus võib olla ka osaliselt võõrkeeles);
 • õppesuuna- ja erialakatse;
 • portfoolio esitamine (sh e-portfoolio);
 • praktilised tööd, rühmatööd;
 • essee.

Olenevalt kooli ja eriala eripärast arvestatakse ka näiteks keeleoskust, kehalisi katseid, vabatahtliku töö kogemust, eelkursuste läbimist jne. Koolid teevad ka eritingimustel vastuvõttu, mis tähendab, et sa ei pea sisseastumiskatseid läbima. Vaata kindlasti sellekohast teavet eraldi kooli kodulehelt.

Enne kooli kandideerimist:

 • hoia end kursis sisseastumisteabega kooli kodulehel (kuupäevad ja muud tingimused võivad muutuda);
 • koosta ülevaatlik kava koos vajaliku sisseastumisteabega;
 • osale kooli lahtiste uste päevadel;
 • tööta läbi tunnijaotusplaan või õppekava;
 • läbi ettevalmistuskursus või valikaine, mis on seotud sind huvitava õppesuuna/erialaga;
 • räägi kellegagi, kes selles koolis juba õpib;
 • mine õpilas- või tudengivarjuks;
 • valmistu vestluseks;
 • jäta aega puhkamiseks ja jää positiivseks.

Kui oled leidnud enda jaoks sobivaima valiku, siis mõtle läbi ka alternatiivid (ehk plaan B, C) juhuks, kui esialgne plaan ei õnnestu. Eriala või kooli vahetamine ei tähenda ebaõnnestumist, vaid enda tundma õppimist ja julgust teha uusi sobivaid otsuseid.

Kui tunned, et vajad tuge kooli kandideerimisel, siis pöördu Töötukassa karjäärispetsialisti poole.

Vaata sisseastumisega seotud videoklippe karjääriveebist Minukarjäär.

Kuidas säilitada rahu ja tulla toime eksamistressiga? Loe rohkem selle kohta siit.

Artikli autor on Eesti Töötukassa.

Skip to content