fbpx

Kui on tarvis võtta õppelaenu

Õppelaenu eesmärk on toetada hariduse omandamisega kaasnevaid kulutusi. Näiteks õppemaks, õppevahendite ostmine või elamine.

Õppelaenu puhul on tarvis tagatist, mis annab laenu andvale pangale kindluse, et juhul, kui laenaja jääb tagasimaksmisega raskustesse, saab ta välja antud raha ikkagi kätte. Õppelaenu puhul kasutatakse tagatisena enamasti käendust, harvem kinnisvaratagatist. Õppelaenu väljastavad pangad.

Õppelaenu saavad taotleda kõik üliõpilased, kes on mõne kõrg- või rakenduskõrgkooli nimekirjas. Lisaks peab taotlemiseks olema kaks käendajat, kes kinnitavad, et laen saab tagasi makstud. Käendajateks võivad olla pereliikmed, kes on töösuhtes ja keda pank saab usaldada. Õppelaenu võtja ehk üliõpilane ei pea ise töösuhtes olema ehk tööl käima, see ei mõjuta laenu saamist.

Õppelaenu summa on kirjas pankade kodulehtedel ja selle tagasi maksmist tuleb alustada hiljemalt 12 kuud pärast kooli lõpetamist või koolist lahkumist. Õppelaenu taotlemise tingimustega saad tutvuda erinevate pankade kodulehtedel, otsides infot märksõnaga õppelaen.

Rahaasjade planeerimisest saad rohkem lugeda Minuraha kodulehelt ja Haridus- ja Teaduministeeriumi kodulehelt. Tasub lugeda ka õppetoetuse ja õppelaenu seadust.

Õppelaenu on võimalik taotleda, kui taotleja:

 1. on Eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise
  elamisõiguse alusel viibiv isik;
 2. õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;
 3. on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis
  või kutseõppeasutuses või;
 4. on kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane Eesti kutseõppeasutuses
  või rakenduskõrgkoolis või;
 5. õpib välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja
  õppevormis.

Tingimused, mil õppelaenu tagasimaksmine peatub

Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal:

 1. ajateenistuses viibimise ajal;
 2. ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 3. arst-residendil residentuuri lõpetamiseni. 

Allikas: Minuraha

Artikkel on koostatud noorteinfoportaal Teeviit poolt

Skip to content