fbpx

Kõrgkooli õpingute ajal välismaale õppima

Kõrgkooli ajal välismaale õppima minek nõuab igal juhul julgust ja iseseisvust, aga ka head ja põhjalikku ettevalmistust. Kõrgkooli ajal on võimalus läbida kas semester, õppeaasta või kogu õpe mõnes välismaa ülikoolis, mis on muutunud tudengite seas üha populaarsemaks.

Välismaale õppima asudes on oluline põhjalik ettevalmistus, oluline on leida õige kursus, õige kool ja riik. Oluline on just see, et kõik sobiks sinu eriala ja õpingutega. Kõrgkooli ajal välismaal õppimine on tudengite hulgas aina populaarsem ja seda võimalust kasutab igal aastal järjest suurem hulk õppureid.  Väliskõrgkooli saab õppima minna omal käel, ent lihtsam, kindlam ning vähem kulukas on seda teha oma kõrgkooli võimalusi kasutades.

Kuid kuidas alustada?

Uuri oma kõrgkoolist

 • Millised on erinevad välismaal õppimise võimalused ja millistesse kõrgkoolidesse saad oma erialal kandideerida?
 • Mida stipendium sisaldab (tasuta õpe, majutus, igakuine stipendium)?
 • Millised on kandideerimistingimused ja tähtajad ja milline on kandideerimisprotsess?
 • Milliseid dokumente nõutakse ning kellele ja kuhu need tuleb esitada?
 • Millise võõrkeele oskus on vajalik ning milliseid keeleteste/tõendeid nõutakse?
 • Millal saab teha keeleteste – rahvusvahelise keeletesti (TOEFEL, IELTS) tegemine võib aega võtta, seega planeeri see varakult!
 • Millised on õppekorralduslikud nõuded, et saaksid välismaal sooritatud õpingud arvestatud?

Uuri väliskõrgkoolist, kuhu soovid õppima minna

 • Millised on kandideerimise eeldused ja õppimisvõimalused antud kõrgkoolis?
 • Milline on õppimise ajakava?
 • Milliseid aineid saaksid seal õppida ja kuidas see sobitub sinu õppekavaga Eestis?
 • Millised on keelenõuded kandideerimiseks ja õppimiseks?
 • Millised on elamise ja töötamise võimalused antud riigis?
 • Milliseid lisakulutusi võib välismaal õppimine kaasa tuua?

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit poolt.

Skip to content