fbpx

Triin Sooäär: demokraatias osalemine on täisväärtuslikuks inimeseks olemise tunnus

Tegime juttu Triin Sooäärega, kes osales juuni lõpus Euroopa Nõukogu demokraatianädal Strasbourgis. Uurisime, millega tegu ja mis on tema jaoks demokraatia.

Triin räägi, millega tegu ja miks selline nädal on üldse ellu kutsutud?

Euroopa Nõukogu demokraatianädala oluliseks eesmärgiks on võimalik pidada „Youth here: democracy now“ (tõlge: noored siin: demokraatia nüüd) slogani mõju, mis peegeldub selles, kuidas saavad tuleviku põlvkonna esindajad olla suunanäitajaks läbipaistvate sihtidega demokraatia edendamiseks. Euroopale ajalooliselt olulises keskpunktis ehk Strasbourgis kohtusid 44 Euroopa Nõukogu liikmes- ja partnerriikide delegatsioonid alates noortest osaluskogulastest kuni kogenud noorsootöö spetsialistideni. Kui niivõrd paljude riikide esindajad kokku tulevas, siis oluline on küsida „Miks?“, et leida sel viisil juba suurem lahendus laialdasemateks demokraatia edusammudeks. Edukaks tulevikuks on oluline panna seeme kasvama juba täna, seega on erinevate riikide esindajatele palju jagada ja ühtlasi luua võimalusi ühtses inforuumis olles koostööks, sest demokraatia funktsioon ei saa olla vaid poliitilisel tasandil määravaks, kui see on olemas lahendusena igapäevastes küsimustes. Eelnevalt kirjeldatut on Euroopa Nõukogu määratlenud enda institutsioonilise noorte kaasamise 50. aastapäeva tähistamise aspektidena, seega just sel põhjusel sai demokraatianädal alguse. Väga huvitav oli, et Eesti delegatsioonis leidus erineva taustaga liikmeid – Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad, noored osaluskogulased ja noorteinfo edendajad. Esinduse mitmekülgsus peegeldab vägagi ehedalt, kuidas demokraatias on võimalik teha teiste häält kuuldavaks, ent samas jääda ise oma kutsumusele kindlaks.

Eesti delegatsioon

Millest räägiti ja mis olid põhifookused?

Fookus oli asetatud üldisele demokraatia tunnustamisele, väärtustamisele ja võrgustikutööle, mis väljendus nii plenaarsetel istungitel Euroopa Nõukogu saalis kui ka töörühmades, kus lisaks jagatud praktikatele sai täpsemalt mõtestada vajalikke oskuseid demokraatia arendamiseks koduriigis. Mõjukaks aspektiks võib lisaks loetleda hulga töötubasid mõjustatud noorte osalusest kuni vihakõne ennetamiseni, andes panuse resolutsiooni valmimiseks 50 punkti raames, mis on soovitavad nii kohaliku kui ka laiema tasandiga otsustajatele. Muide, otsustajateks võivad olla noored ise, sest ega keegi teine ei saa noorte häält kuuldavamaks teha, kui sihtrühm ise.

Soovitusi igast valdkonnast:

  • Demokraatiale sisu andmine ja õiguste tagamine:

Haridusressursid ja -võimalused peaksid olema süstemaatilisemalt Internetis kättesaadavamad ja juurdepääsetavad kõigile noortele koos võrgustiku teabetöö ja nõustamisega.

  • Tähendusrikas noorte osalus:

Noorte ebatraditsioonilisi osalemisviise tuleks tunnustada ja toetada demokraatliku kaasamise seaduslikke tegusid ning neid tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta noorte osalust käsitlevates uuringutes.

  • Digitaliseerumine:

Avalikud digiplatvormid, mis võimaldavad regulaarset dialoogi, õppimist ja võrgustike loomist tuleks luua noori ja otsustajaid ühendades.

  • Rahu:

Tuleks korraldada ja rahastada rahu ja konfliktide teemalist haridustegevust, eelkõige kasutada mitteformaalse hariduse ja noorsootöö täielikku potentsiaali rahukasvatuseks.

Lähemalt saab soovitustega tutvuda siit: https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now/-/12-august-international-youth-day-calling-for-intergenerational-solidarity-

Mis on sinu jaoks demokraatia? Miks see on oluline?

Demokraatia on väga tugev sõna kirjeldamaks midagi, mis ei ole seotud ainult poliitikaga, vaid tegelikult täisväärtusliku inimeseks olemisega – arvamuse avaldamine, eripalgeliste seisukohtade kuulamisega ja informatsiooni läbipaistev edendamine. Kuigi demokraatial on nii miinus kui ka pluss pooli, siis pakub see piisavalt head vundamenti selleks, et tagada ühiskonna planeeritud areng erinevate liikmete kooskõlaga. Hindan 2022. aastal seda, kuidas on võimalik noortel osaleda väga lihtsalt demokraatias, kui enne arvamuse avaldamist mõelda, sest arukad noored näitavad teistelegi edukalt suunda, ent kindlasti tasub ise luua erinevaid osalusvorme.

Miks peaks üks noor inimene olema kursis oma õigustega?

Lihtsaim viis ennetada erinevaid olukordi on olla kursis oma õigustega, et vajadusel neid realiseerida argumenteeritult või hoopiski aidata kaasa kellegi teise olukorra parandamisse. Tihti jäetakse mainimata, et õiguste juures on eksisteerivad kohustused, mis ei tähenda automaatselt abistamist kodutöödega, vaid kohustus vastutada iseenda aktiivsuse või passiivsusega samuti õiguste vajaliku toimimisega, sest nende eesmärk on luua meile sobiv keskkond, kus igaüks saaks oma potentsiaali maksimaalselt kasutada. Kui oled teadlik, siis on see kõige tõhusamaks võluvõtmeks isegi suletud usteni, mille oled unistustes ehk paigutanud kaugemateks eesmärkideks.

Skip to content