fbpx

Kogemuslugu Liikuma Kutsuva Kooli mängujuhtide Cristelle Marii ja Marianniga: mängujuhid toovad kooliellu vaheldust

Liikuma Kutsuvate Koolide üks eesmärk on, et õpilastel oleks võimalus vahetundides nii koolimajas kui ka hoovis aktiivselt aega veeta. Selle sihi täitmiseks annavad väga olulise panuse mängujuhid. Kuna jaanuarikuus on Noorteinfoportaalis Teeviit fookuses tervislikud eluviisid, siis uurisimegi Uulu Põhikooli õpilastelt Cristelle Marii Merirannalt ja Mariann Rebaselt, millega need mängujuhid siis täpsemalt tegelevad. 

Cristelle Marii ja Marianni koolis on mängujuhid sellel aastal kõik õpilasaktiivi liikmed. Nende ülesanneteks on teha liikumispause tundides, viia läbi mänge erinevatele klassidele esmaspäevastes kogu kooli õuevahetundides ja kooli kogunemistel ning korraldada kolmapäevaseid tantsuvahetunde kooli aulas. Lisaks tuleb eeltööna ette valmistada mängud ja harjutada nende seletamist. Aktiivseid mänge, mida mängujuhid läbi viivad, on muidugi palju erinevaid, näiteks meenuvad Cristelle Mariile ja Mariannile mängud nimega “Mine metsa” ja “Banaanikull”. Laste tagasiside nendele on mõistagi erinev, sest suhtumine mängudesse oleneb muuhulgas konkreetsest mängust, mis parasjagu käsil on, ent enamasti on mängud õpilaste jaoks kaasahaaravad. 

Tüdrukute sõnul on üks hea mängujuht see, kes teab palju mänge ja oskab neid ka huvitavalt ja soravalt seletada. Ta peab olema julge, pealehakkaja ning lennukate mõtetega. Sellegipoolest on igaühel võimalik mängujuhiks saada. Tähtis on vaid julge pealehakkamine ja soov teistele mänge seletada. Kui need on olemas, siis tuleb üksnes kooli huvijuhile teada anda, et soovitakse mõnel liikumisvahetunnil ise mänge läbi viia. Cristelle Marii ja Mariann läbisid ise eelmisel aastal mängujuhtide koolitusegi.

Arusaadavalt on mängujuhiks olemisel ka oma pahupool. Nimelt leidub mõnikord lapsi, kes ei taha mänge kaasa teha või ei kuula mängujuhti. Samuti võib tegevuste ettevalmistamisel jääda ajast puudu. Ometi peavad Cristelle Marii ja Mariann oma rolli õpilaste aktiivsuse kujundamisel väga kasulikuks. Miks siis?

Üllatuslikult saavad mängujuhid oma kogemusest ka ise tulu, näiteks arenevad esinemisjulgus, loominguline ning kiire mõtlemine. Mängudes osalejad õpivad meeskonnatööd ning samuti loovat mõtlemisviisi. Muutuvad ka nende harjumused väljaspool kooli, sest liikumispauside harrastamine koolis annab õpilastele motivatsiooni tegeleda õpitud mängudega ka väljaspool liikumisvahetunde ning kooli. Ja nagu juba mainitud, siis mängujuhtide organiseeritud tegevused võimaldavad õpilastel eelkõige koolis aktiivselt aega veeta, mis on aga väga oluline just tervislike eluviiside seisukohast. Väitega, et liikumine koolipäeva jooksul on tähtis, nõustuvad ka Cristelle Marii ja Mariann, sest nemadki on märganud, et tihtilugu istuvad lapsed tundide viisi koolipingis ning vahetunnid veedavad koridorides paigal istudes, telefon käes. Õnneks toovad mängujuhid kooliellu vaheldust!

Tekkis huvi ja tahaksid ka oma koolis algatada mänguvahetunde? Loe rohkem Liikuma Kutsuva Kooli mängujuhtide kohta siit.

Uuri lisa Liikuma Kutsuva Kooli tegemiste kohta siin.


Artikli autor on noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlik Lisette Tarto.

Artikkel ilmus noorteinfoportaalis Teeviit 2023. aastal.

Skip to content