Kes või mis on tehisintellekt?

27.03.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Tehisintellektist räägitakse üsna palju, aga ikkagi jääb nii mõndagi arusaamatuks – kas kõik robotid on tehisintellektid, millised on tehisintellektid täna ning milline saab olema nende tulevik?

Oleme palunud seda teemat seletada Toomas Meemal, kes kaitses sel aastal Tartu Ülikoolis magistritööd, milles ta uuris, kas ja kuidas tehisintellekt ja religioon omavahel läbi saavad ning mida võib selles osas tuua tulevik. Toomas on elanud ja töötanud erinevates riikides, töötanud on peamiselt arvutispetsialistina. Praegu on ta pidama jäänud Kanadasse, kus elukoht keset mägesid pakub võimaluse tegeleda tema hobidega nagu kaljuronimine ja mäesuusatamine. Mõtisklemiseks filosoofilisematel teemadel on ta saanud inspiratsiooni tarkadelt inimestelt, kellega elu teda kokku on viinud. Ning tema huvi tehisintellekti vastu on innustanud ka ulmekirjandus ja –filmid, mida ta juba nooruspõlvest alates on rohkem tarbinud. Toomas Meema mõtisklusi tehisintellekti ja selle tuleviku osas saate juba lugeda artiklitest, mida  kajastame osade kaupa kogu nädala jooksul.

Kes või mis on tehisintellekt? Kas kõik robotid on tehisintellektid või vastupidi?

Lihtne vastus võiks olla, et see on masinate võime teha asju, millede tegemiseks me tavaliselt eeldame inimese mõistust ehk intellekti. Laias laastus võib tehisintellektid jagada kaheks.

  • Kitsas tehisintellekt, mis iseloomustab masina võimet käituda intelligentselt teatud kitsas valdkonnas. Näiteks programmid, mis suudavad väga hästi mängida keerulisi mänge nagu male või pokker. Kitsa intellekti alla kuuluvad praeguse seisuga kõik tehisintellekti lahendused isesõitvatest autodest kuni erinevate rakendusteni, mida kasutame oma arvutis või telefonis, näiteks tõlkeprogramm Google translate või nutikas abimees Apple Siri. Sellised tehisintellektid võivad kitsas valdkonnas täita oma ülesandeid paremini kui inimene, ent neil puudub inimesele omane universaalsus – võime õppida ja toime tulla väga erinevate ülesannetega. Samasuguse võimekusega tehisintellekti meil praegu ei ole.
  • Tugev ehk üldine tehisintellekt, mida iseloomustab suutlikkus tulla toime väga erinevate intellekti nõudvate ülesannetega. Head näited üldisest tehisintellektist on meil olemas ulmefilmidest, kes on tavaliselt kujutatud inimeselaadsete robotite vormis. Näiteks võime tuua komandör Data Startreki filmidest, erinevad terminaatori mudelid Terminator filmiseeriast või robot Ava filmist Ex Machina. Tänapäevased masinad sellisele tasemele veel jõudnud ei ole.

Tänased tehisintellektid ehk süsteemid on ehitatud kindlate ette määratud ülesannete täitmiseks ning neil puudub oskus neist piiridest välja murda. Näiteks Programm Alpha Go, mis hiljuti võitis kerge vaevaga parimat inimesest Go mängijat, ei suudaks võita trips-traps-trullis isegi algajat või teha tassi teed. Isesõitev auto või Siri ei suudaks kunagi ära õppida kitarril mõnda lugu mängima.

Tulles nüüd tagasi küsimuse juurde, kas kõik robotid on tehisintellektid, siis lihtne vastus oleks “ei”. Samas ei tähenda see sugugi, et robot ei võiks olla tehisintellekt. Tehisintellektina võib mõista robotit, mis kasutab piisavalt intelligentset tarkvara, täidab piisavalt keerulisi ülesandeid ning oskab reageerida muutustele keskkonnas. Võtame näiteks isesõitva autot või humanoidse roboti Sophia, kes esimese robotina sai (Saudi Araabia) kodakondsuse. Nendel juhtudel võib kindlasti panna võrdusmärgi roboti ja tehisintellekti vahele.

Siinkohal on küsimus terminite defineerimises. Robotitena mõistetakse sisuliselt igasugust automatiseeritud masinat, näiteks tööstusrobotid, mis teevad lõputult ühtesid ja samu liigutusi. Selline robotlikkus on aga üsna vastupidine üldisele arusaamale intelligentsusest. Lihtsustatult võiks väita, et robot on riistvara – füüsiline masin ning tehisintellekt on tarkvara mis paneb selle riistvara intelligentselt tööle.

Inimese korral on tarkvara ja riistvara omavahel nii tihedalt seotud, et me ei saa neid üksteisest lahutada. Roboti korral saame me tinglikult rääkida, et intelligentne tarkvara teeb roboti intelligentseks ja seeläbi tehisintellektiks. Ilma tarkvarata on robot lihtsalt (katkine) masin.

Artikkel on avaldatud 2021. aastal

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend